Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Igor Dibák

Igor Dibák

 Ars Musica /  Spomienka na skladateľa Igora Dibáka  / Štvrtok, 11.2.2021 / o 10:00 hod.


V pondelok 8. februára nás navždy opustil náš niekdajší televízny a rozhlasový kolega, hudobný skladateľ Igor DIBÁK.

Patril medzi generačnú vrstvu skladateľov, ktorí vstupovali do slovenského hudobného života s odlišnou tvorivou poetikou voči avantgardnej orientácii svojich predchodcov – viac zdôrazňoval nadväznosť na tradície slovenskej hudobnej moderny a inšpiráciu klasickými osobnosťami európskej hudby prvej polovice 20. storočia. Na Dibákov vývoj pôsobil počas štúdia J. Cikker,  neskôr prejavil záujem o neoklasicistické postupy blízke tvorbe I. Stravinského, o hudbu francúzskeho impresionizmu, poľskú školu a nakrátko i o technické východiská Druhej viedenskej školy. Z týchto podnetov sa formoval zrelý Dibákov štýlový prejav, budujúci na pevnej stavebnej konštrukcii a zreteľnosti hudobnej formy, rytmickej vitálnosti a rozihranosti, na zmysle pre farebné nuansy inštrumentácie, dôraze na melodiku a harmóniu v priestore rozšírenej tonality a modality. Výrazový ambitus jeho hudby siaha od introvertnosti (piesňové cykly) cez polaritu dramatickosti a pastorálnosti (Poéma pre symfonický orchester) až k polohe triezvosti, šarmu, ušľachtilého muzicírovania, decentnosti, preniknutej osobitým zmyslom pre vtip, grotesku, iróniu. Dibák zasiahol takmer do všetkých druhovo-žánrových okruhov, mimoriadne miesto v jeho umeleckej aktivite zaujíma rozsiahla inštruktívna tvorba pre deti a mládež.

Na Igora Dibáka si môžete spolu s nami zaspomínať v Ars musica vo štvrtok 11.februára. Redaktor Ľuboš Kovačech Vám ponúkne zostrih relácie Ars musica, ktorú pripravil v roku 2007 pri príležitosti skladateľových 60.narodenín.Foto: Canva