Články / Ars Musica

Fenomén predvedenia hudby

Fenomén predvedenia hudby

Pri čítaní úvah Rogera Scrutona v knihe Hudobná estetika sa zamyslíme nad fenoménom predvedenia v hudbe.