MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Premiéra skladby k 50. výročiu Rádia Devín: Malý koncert (s veľkými gestami)

Premiéra skladby k 50. výročiu Rádia Devín: Malý koncert (s veľkými gestami)

Malý koncert (s veľkými gestami) vznikol na jar tohto roku k 50. výročiu Rádia Devín.

Tradičné figúry klavírnej hry v netradičných kontextoch, romantická emócia v racionálnom koncepte, závažné gesto vo vtipnej situácii, pátos, ktorý sám seba neberie vážne. Klavíry sú v tejto skladbe nielen hudobnými nástrojmi, ale aj hlavným impulzom kompozičného myslenia. Tradičné figúry klavírnej techniky – rýchle stupnicové behy, skoky, oktávy, veľké rozklady akordov i hustá akordická sadzba sú stavebnými dielcami celku. Kde – tu „presvitá“ Liszt, Chopin, Čajkovský – technikou hry i romantickým pátosom i keď skladba neobsahuje citáty ich hudby. Počujeme však najmä reč súčasného skladateľa, koncept nevážne vážnych gest. 

Inšpiráciou pre napísanie Malého koncertu s veľkými gestami bolo aj hudobné i mimohudobné priateľstvo členov klavírneho dua Ivan Šiller a Tomáš Boroš – zažili toho spolu už dosť na spoločných cestách, koncertoch i nahrávkach a tak dozrel čas, aby si to užili aj ako sólisti koncertu pre orchester.

Skladba Malý koncert (s veľkými gestami) pre dva klavíry a orchester zaznie v premiére na Mimoriadnom koncerte SOSR pri príležitosti 50. výročia Rádia Devín v piatok 30. 9. 2022 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo.

Piatkový mimoriadny koncert a svoju autorskú kompozíciu, ktorá zaznie v rámci tohto podujatia vo svetovej premiére predstavuje Tomáš Boroš v rozhovore s Tomášom Bartoňkom:

Tomáš Boroš predstavuje koncert k 50. výročiu Rádia Devín Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame