Ľudia

Devín

Ľudia

13. 01. 2016 08:37

šéfdramaturgička Rádia Devín, poverená vedením UPS:

Eva Reiselová

eva.reiselova@rtvs.sk
02/32506200

editorka a tímlíderka prúdového vysielania:

Simona Fochlerová

simona.fochlerova@rtvs.sk
02/32506317

manažérka kult.publicistiky:


Soňa Koželová
sona.kozelova@rtvs.sk
hudobná dramaturgička:

Karin Rumanová

karin.rumanova@rtvs.sk

redaktori/moderátori:

Andrea Makýšová Volárová 

andrea.makysova@rtvs.sk

Jarmila Vitovičová
jarmila.vitovicova@rtvs.sk
redaktori:

Ivica Ruttkayová
ivica.ruttkayová@rtvs.sk
Rastislav Šimášek
rastislav.simasek@rtvs.sk


externí moderátori:

Mariana Jaremková
mariana.jaremkova@gmail.com
Zuzana Golianová
zuzana.golianova@rtvs.sk
Radoslav Passia
radoslav.passia@rtvs.sk
Stanislav Hudák
stanislav.hudak@rtvs.sk
Zuzana Šimová
zuzana.simova@rtvs.sk
Peter Michalík
peter.michalik@rtvs.sk
Tomáš Bartoněk
tomas.bartonek@rtvs.sk


externí redaktori:
Janette Kolumber Kopkášová
janette.kopkasova@rtvs.sk


Peter Cyprich
peter.cyprich@rtvs.sk
Ján Sklenár
jan.sklenar@rtvs.sk
hlásatelia:Jana Hanúsková

jana.hanuskova@rtvs.sk


Peter Cyprich

peter.cyprich@rtvs.sk

Odbor hudby a špecializovaných programov, ktorý pripravuje hudobné a hudobno-slovné relácie aj pre Rádio Devín:

vedúca odboru:

Zuzana Adamkovičová

zuzana.adamkovicova@rtvs.sk
02/32508532

Odbor vlastnej tvorby, ktorý pripravuje literárne a literárno-dramatické relácie, fíčre, rozprávkové a rozhlasové hry aj pre Rádio Devín:

vedúca odboru:

Zuzana Belková

zuzana.belkova@rtvs.sk
02/32508604


tímlíderka:

Zuzana Grečnárová

zuzana.grecnarova@rtvs.skwebeditorka Rádia Devín:

Zuzana Kallová

zuzana.kallova@rtvs.skŽivé vysielanie
??:??