Ľudia

Devín

Ľudia

13. 01. 2016 08:37

šéfdramaturgička Rádia Devín, poverená vedením UPS

Eva Reiselová

02/32506200

eva.reiselova@rtvs.sk

tímlíder prúdového vysielania

Simona Fochlerová

02/32506317

simona.fochlerova@rtvs.sk

Andrea Makýšová Volárová
t.č. na materskej dovolenke

02/32506317

 

andrea.makysova@rtvs.sk

hudobný dramaturg

Ján Klíma


jan.klima@rtvs.sk

Karin Rumanová

karin.rumanova@rtvs.sk

redaktori/moderátori:

Igor Javorský

 

igor.javorsky@rtvs.sk

Jarmila.Vitovičová

 

jarmila.vitovicova@rtvs.sk

externí moderátori, redaktori:

Zuzana Golianová

 

zuzana.golianova@rtvs.sk

Zuzana Šimová

 

zuzana.simova@rtvs.sk

Tomáš Bartoněk

 

tomas.bartonek@rtvs.sk

Zuzana Tkáčiková

 

zuzana.tkacikova@rtvs.sk

Michal Havran

 

michal.havran@rtvs.sk

Omar Mirza

 

omar.mirza@rtvs.sk

Mariana Jaremková

 

mariana.jaremkova@rtvs.sk

Radoslav Passia


radoslav.passia@rtvs.sk

Stanislav Hudák


stanislav.hudak@rtvs.sk

hlásatelia:Jana Hanúsková


jana.hanuskova@rtvs.sk

Peter Cyprich


peter.cyprich@rtvs.sk
Odbor hudby a špecializovaných programov, ktorý pripravuje hudobné a hudobno-slovné relácie aj pre Rádio Devín:

vedúca odboru:

Zuzana Adamkovičová

02/32508532 zuzana.adamkovicova@rtvs.skOdbor vlastnej tvorby, ktorý pripravuje literárne a literárno-dramatické relácie, fíčre, rozprávkové a rozhlasové hry aj pre Rádio Devín:

vedúca odboru:

Zuzana Belková

02/32508604

zuzana.belkova@rtvs.sk

tímlíderka:

Zuzana Grečnárová

 

zuzana.grecnarova@rtvs.sk

webeditor Rádia Devín:

Ján Sklenár

 

 jan.sklenar@rtvs.skŽivé vysielanie
??:??