Symposion: Úloha štátu

Témy

Symposion: Úloha štátu

11. 03. 2019 09:55

Premiéru vysielame v stredu 13.3. o 20.00 na Devíne.

Budovanie sociálneho štátu, ktorého základy položil koncom 19. storočia Bismarck v snahe posilniť väzby medzi jednotlivcom a štátom, znamenalo pre väčšinu obyčajných ľudí ohromné zlepšenie životných podmienok. Ak pod pokrokom rozumieme čoraz lepší život pre čo najväčšie množstvo ľudí, potom je súčasná demontáž sociálneho štátu krokom späť. Otázka, čo vlastne dnes štát má a môže pre svojich občanov urobiť, je s postupujúcou globalizáciou čoraz nástojčivejšia. Podľa talianskeho sociológa Carla Bordoniho je oddelenie politiky od moci pre štát smrteľné: aká budúcnosť sa teda pred spoločnosťou otvára? O podobách štátu a jeho úlohách budú diskutovať hostia Márie Michalkovej, filozofi prof. Jozef Lysý a docent Richard Sťahel.

Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??