Zóna faktu: Mierová konferencia v Paríži 1919-20, Il. časť

Témy

Zóna faktu: Mierová konferencia v Paríži 1919-20, Il. časť

26. 01. 2019 20:30

Vysielame v sobotu 26.1. o 10:00 na Devíne.

Svet po prvej svetovej vojne bol úplne iný, akým bol na jar a v lete roku 1914, keď sa začal vôbec prvý celosvetový vojenský konflikt. Stačí sa len pozrieť na mapu Európy z rokov 1920 či 1921 a porovnať ju mapami o šesť si sedem rokov staršími. To však bol len ten vonkajší efekt povojnového usporiadania. Podstatne hlbšie zmeny nastali vo veľmocenských pomeroch, ekonomike, sociálnej sfére. Vznikom boľševického Ruska začína vynárať aj ideologická bipolarita sveta, ktorá zaniká až na prahu 21.storočia.
Aj keď zásadné zmluvy a dohody boli schválené a podpísané do jesene roku 1920, tak diplomati fakticky program konferencie uzavreli až v o tri roky neskôr.
Kvôli komplikovanosti a rozsiahlosti agendy parížskej mierovej konferencie, ktorá riešila usporiadanie sveta po skončení veľkej vojny, tejto téme sa budeme venovať systematicky a dnes nadviažeme na diskusiu spred týždňa. Hosťami v štúdiu opäť budú doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho kolega profesor Roman Holec, ktorý je súčasne aj pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Počúvať pozývajú redaktori a moderátori - Róbert Kotian a Peter Turčík.

Obe časti si môžete vypočuť tu.

Živé vysielanie
??:??