Zóna faktu: Historia magistra vitae – Meruôsme roky

Témy

Zóna faktu: Historia magistra vitae – Meruôsme roky

15. 04. 2018 13:34

Premiérové časti relácie vysielame každú nedeľu o 18.00h v Rádiu Devín.

Nie náhodou si rok 1848 vyslúžil pomenovanie „revolučný" - vzbury a povstania prebiehali takmer v celej Európe a plameň, ktorý vzbĺkol už v januári na juhu ešte nezjednoteného Talianska a rýchlosťou blesku sa šíril na sever, koncom februára vzbúril Paríž, aby sa v marci rozhorel už celkom blízko, vo Viedni a v Pešti. No a tento požiar, občas iba tlejúci, občas horiaci jasným plameňom, nezhasínal, aj keď sa kalendár preklopil do ďalšieho roka. Zrejme preto sa tak trochu archaický výraz „meruôsmy", teda štyridsiaty ôsmy, občas používa aj v plurále: keď hovoríme o „meruôsmych rokoch", sú to vlastne dva po sebe nasledujúce roky, plné revolučného vrenia... Dianie meruôsmych rokov vám predstavíme v piatich dieloch magazínu História magistra vitae

1. diel: Duch doby / 8. apríl

Čo spôsobilo, že sa v priebehu niekoľkých mesiacov takmer všetky národy v Európe zmobilizovali proti útlaku, za ľudské a občianske práva, za slobodu? Prečo práve vtedy? Pramení volanie "radšej smrť ako otroctvo" vo filozofickom a literárnom romantizme 19. storočia? Aká bola duchovná atmosféra doby, čo zrodila revolučný rok? O tom, aká bola duchovná atmosféra doby, čo zrodila revolučný rok, budeme uvažovať s hosťami doc. Erikou Lalíkovou a prof. Ondrejom Mészárosom z FF UK v Bratislave.

2. diel: Európa / 15. apríl

O tom, aká bola Európa po Napoleonovi a viedenskom kongrese, aké politické a sociálne podmienky v nej vládli a ako si ľudia predstavovali budúcnosť, bude uvažovať profesor Dušan Škvarna z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a PhDr Dušan Kováč z Historického ústavu SAV.

3. diel: Jar /22. apríl

Jar 1848 priniesla nové nádeje pre tých, ktorých hlas dosiaľ nemohol ani zaznieť. Patrili medzi nich aj Slováci v Uhorsku. Ich volanie po slobode, rovnosti a bratstve malo ešte jeden dôležitý aspekt: boj o materinský jazyk. Lenže v Uhorsku ešte nebolo zrušené ani poddanstvo - toľko toho bolo treba zmeniť, ako si stanoviť priority? Navyše, situácia sa menila prakticky zo dňa na deň, nevyhnutné bolo reagovať na požiadavky dňa a často dokonca meniť program za pochodu... O turbulentnej jari 1848 budú uvažovať profesor Dušan Škvarna z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a PhDr Peter Šoltés z Historického ústavu SAV.

4. diel: Jeseň / 29. apríl

Po búrlivej jari a nemenej búrlivom lete meruôsmeho roku nastáva jeseň, z ktorej si asi najviac pamätáme vznik SNR a povstanie slovenských dobrovoľníkov. Povstanie trvá krátko, ale situácia v Uhorsku je čoraz dramatickejšia. O tom, čo nasledovalo v politickej jeseni a zime, ako aj o tom, čo vlastne revolučné meruôsme roky Slovákom priniesli, budú dnes uvažovať profesor Dušan Škvarna z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a PhDr Peter Šoltés z Historického ústavu SAV.

5 diel: Osobnosti / 6. máj

Protagonisti našich meruôsmych sú pre nás zväčša suchými menami v učebniciach - pritom išlo o mladých ľudí z mäsa a kostí, ktorí žili svoje dni naplnené celkom obyčajnými starosťami, radosťami a povinnosťami, láskami a priateľstvami, nádejami a sklamaniami... Až na to, že žili v dobe, ktorá na nich kládla nezvyčajné požiadavky, a na to, že si sami kládli vznešené a náročné ciele, pre ktoré boli ochotní veľa obetovať... Poniektorí uspeli, poniektorí rezignovali, ale ich činy a ich úsilie si zaslúžia, aby sme na nich nezabudli, a aby sme si pripomenuli, že bez ich boja by sme takmer určite nemali dnešné Slovensko... O významných osobnostiach meruôsmych rokov budeme hovoriť s historičkou PhDr Danielou Kodajovou z HU SAV.

Foto: pixabay

Živé vysielanie
??:??