Stratení v čase: F. Hrubišková – Biela pani protifašistického odboja

Rozhlasová tvorba

Stratení v čase: F. Hrubišková – Biela pani protifašistického odboja

27. 09. 2018 12:55

Vysielame v relácii Zóna faktu v nedeľu 30. semptembra o 18.00 na Devíne.

Františka Hrubišková – biela pani odboja, tajná prevádzačka, vďaka ktorej sa presunuli francúzski partizáni na stredné Slovensko a mohli sa tak zapojiť do Slovenského národného povstania. Odhodlaná žena s vnútorným presvedčením demokratky, ktorá spolu s manželom a neterou, dokázala často nemožné. Ako tandem pracovali v odboji a zapájali sa často do najriskantnejších úloh. Osobnosť, ktorá sa nám takmer stratila v čase, na mieste jej rodinného domu v Karlovej Vsi v Bratislave pri vchode do internátu Družba však dnes pripomína pamätná tabuľa jej odvahu a činy. Je veľa dôvodov, prečo by sme sa o jej život mali zaujímať.

Ako píše historik Tomáš Černák, Františka Hrubišková, rodená Pospíšilová, sa narodila 2. októbra 1892 v malej moravskej dedinke Hostice. Ešte v detskom veku jej zomrela matka a tak sa spolu s otcom i ďalšími súrodencami presťahovali k tete do Viedne. Práve v hlavnom meste vtedajšej monarchie absolvovala zdravotnú školu a naučila sa výborne nemecky, čo jej v neskoršom období pravdepodobne zachránilo život.

O ďalších osudoch tejto pozoruhodnej ženy sa dozvieme v ďalšej časti cyklu Stratení v čase. Autorka Ivica Ruttkayová oslovila historikov Tomáša Černáka a Stanislava Mičeva, autora literatúry faktu Slava Kalného a mala vzácnu príležitosť porozprávať sa aj s historikom Vojtechom Čelkom, ktorý je prasynovcom Františky Hrubiškovej, synom jej netere Beatrix Čelkovej, ktorá bola rovnako zapojená do ilegálneho protifašistického odboja. Dozvieme sa tiež, čo vedia dnes o Františke Hrubiškovej mladí ľudia, ktorí denne chodia do internátu povedľa pamätnej tabule, na ktorej je napísané jej meno.


Foto: archív

Živé vysielanie
??:??