Literárna recenzia - Mária Modrovich: Flešbek

Reflexia a kritika

Literárna recenzia - Mária Modrovich: Flešbek

18. 12. 2017 17:05

Recenzia Jakuba Součka na knihu Márie Modrovich: Flešbek (Vlna, 2017).

„Literárny text je buď správou z minulosti, alebo predpoveďou budúcnosti. O potrebe návratu do prítomnosti nás presviedča najnovšia próza od Márie Modrovich s názvom Flešbek. Centrálny motív flashbacku nadväzuje na protagonistkin život roztrieštený do viacerých nespojiteľných momentov, podobne ako keď sa zrkadlo zmení na životunebezpečnú mozaiku. V úsilí pozbierať tieto úlomky sa rozprávačkino prežívanie transformuje na nebytie, existenciu zasiahnutú pohľadom medúzy, nesústredenú a ustrnutú v zabudnutých časoch.“

Číta Andrea Krestianová:

Jakub Souček o Flešbeku Márie Modrovich
Stiahnuť audio súborŽivé vysielanie
??:??