Písmená

Reflexia a kritika

Písmená

08. 08. 2017 11:41

Glosa Daniely Kapitáňovej o tom ako ich používame, nadužívame a zneužívame.

Môj známy – výtvarník – ktorý pred vyše pol storočím vyrastal na horskej samote, mi ukázal svoj naivný detský obrázok: na bielej ploche veľké písmená: P E R N E K. Pernek. Ako mi vysvetlil, v jeho predškolských časoch to bola široko-ďaleko jediná tabuľka s písmom a keď mohol, chodieval si ju na kraj dediny obkresľovať.

Len si predstavme tú dôležitosť, tú váhu, ten rešpekt, čo spočívali na tých šiestich písmenkách, jediných v okolí! Takých magických, že privábili päťročné dieťa s ceruzkou.

A dnes? Kilometre, kilometre, kilometre písmen. Všimli ste si, koľkými sme obklopení? Všimli ste si, ako ich používame, využívame, zneužívame? Ako sme ich zbavili dôstojnej jedinečnosti?

Doma, na uliciach, v práci a už i v prírode. Číhajú na bilbordoch, pútačoch, svetelných i nesvetelných reklamných plochách. V nápisoch nad obchodmi, na výkladoch, na rohoch ulíc, na križovatkách, v podchodoch, autobusoch, vlakoch, lietadlách. Všade sú informačné tabule, oznamy, príkazy, nariadenia, zákazy, odporúčania, nadpisy. Plagáty, plagátiky, inzeráty. Tlačivá, potvrdenia, doklady. Príbalové letáky a návody na použitie. Esemesky, teletex, internet. Titulky, slogany, heslá, logá. Na papieri, skle, dreve, fóliách, tričkách, hrnčekoch, na asfalte, plátne, na monitoroch. Vytlačené, napísané, nasprejované.

Bezmenní nosiči nepodstatných informácií. Litery bez literatúry.

A teraz môj naivný – aj keď už nie detský obrázok: predstava, že to tak neostane navždy.

Že jedného dňa nastane Veľká vzbura písmen. Na vopred dohovorený signál (napríklad výstrel z Univerzitnej knižnice), všetky zneužité písmenká odstúpia od svojho podkladu, skočia na zem a v abecednom poriadku sa organizovane poberú do vnútra svojho písmenového Sitna. Zostanú po nich len obrovské prázdne plochy s odkazom, že sa vrátia, až keď ich budeme potrebovať len na písanie zmysluplných zákonov a krásnych príbehov. A ešte na označenie miest, aby sme sa nestratili. Nadarmo budú chcieť copywriteri, obchodníci a politici vyrábať slová, nebude z čoho. Všetky písmená všetkých abecied sa pôjdu konečne vyspať. Nápisu ako bol ten PERNEK sa vráti jeho mágia.

Ale aby som bola spravodlivá: ak sa tak stane, síce nás už nebudú ohlušovať kilometre štvorcové popísaných plôch, ale nebude čím vyťukávať ani takéto sentimentálne nostalgické glosy.

Autor: Daniela Kapitáňová kapitandaniela-glosa.jpg

Živé vysielanie
??:??