Poézia mesta – Michal Tallo: VON

Literatúra

Poézia mesta – Michal Tallo: VON

06. 11. 2017 14:52

Michal Tallo pôsobí ako interný doktorand na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Organizačne pracoval na niekoľkých filmových a literárnych festivaloch, je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna a organizátorom literárneho projektu Medziriadky. Knižne debutoval básnickou zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), a jeho básne boli preložené do viacerých európskych jazykov.

Do cyklu Poézia mesta prispel básňou inšpirovanou nápisom VON, ktorý našiel pri stavenisku na Obchodnej ulici v Bratislave. Premiéru si môžete vypočuť vo štvrtok 9. novembra 2017 o 14.08h v Rádiu Devín.

Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Foto: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??