TO CACHE

Kultúrny denník

TO CACHE

13. 03. 2018 16:57

Výstava To Cache, čo v preklade znamená rýchlu vyrovnávaciu pamäť zvyšujúcu výkonnosť počítačového systému, predstavuje spoločný projekt výtvarníkov, manželov Moniky a Bohuša Kubinských a hudobníka Fera Királyho. Nadväzuje na dielo Cache, ktoré bolo prezentované na topoľčianskom Nástupišti 1–12 v roku 2017. Ozvučené dielo v At Home Gallery v Šamoríne je stavané in situ a navyše reaguje na hlasy divákov, ich „vstupy“ sa stávajú súčasťou výpovede celku. Názov môžeme vnímať ako metaforu problematického vyrovnávania sa s našou kolektívnou pamäťou a s minulosťou Slovenska (najmä tou fašistickou). Dielo v sebe spája viacero významových rovín... Aj o nich sa redaktorka Tatiana Sedláková rozprávala s Ferom Királym a s Bohušom Kubinským.

To Cache
Stiahnuť audio súbor

Foto/Zdroj: At Home Gallery

Živé vysielanie
??:??