Festival Zázračný oriešok 2024: Deň s rozprávkou v Trnave

Festival Zázračný oriešok 2024: Deň s rozprávkou v Trnave

RTVS spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Piešťany pripravujú 13. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“, ktorý sa uskutoční od 21. do 24. mája 2024 v Piešťanoch.

Organizátori pripravili sprievodné podujatie s názvom „Deň s rozprávkou. Čítame, počúvame a ilustrujeme rozprávky“, určené najmä pre detské publikum, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. apríla vo viacerých kultúrnych inštitúciách v Trnave.

Od mája 2022 do konca marca 2024 vzniklo v Slovenskom rozhlase viacero zaujímavých rozprávkových hier, monologických rozprávok a hier pre mládež na motívy knižných diel, ktoré budú súťažiť na festivale Zázračný oriešok 2024. Na podujatí v Trnave sa stanú podkladom pre prezentácie, workshopy, inscenované čítania a živé vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Návštevníci budú môcť stretnúť autorov, ilustrátorov, divadelníkov a rozhlasových tvorcov a popritom sa zoznámiť s čarom rozhlasového média, ktoré prostredníctvom dramatickej tvorby pre deti a mládež buduje pevné základy pre porozumenie umeniu, predstavivosť, fantáziu, aj etické hodnoty vpísané do kultúry a umenia.

PROGRAM v Trnave, 25. 4. 2024:

Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4
9.30 Predstavenie súťažných rozprávkových titulov a tvorcov 13. ročníka festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ spojené s divadelným predstavením na motívy rozprávok Pavla Dobšinského „Princezné a draci“, účinkuje divadlo TUŠ.

10.30 Workshop pre deti s názvom „Dlhý, Široký, Bystrozraký“ s výtvarníkom Bystríkom Vančom a výtvarný workshop „Orieškové ilustrácie“ s Filipom Horníkom, autorom vizuálu aktuálneho ročníka festivalu. „Rozprávky Pavla Dobšinského“ je výstava ilustrácií Vladimíra Krála na motívy rozprávok kultového zberateľa rozprávok štúrovskej generácie z Gemera.


Kreatívne centrum Trnava, Hlavná ulica 17
13.30 Prezentácia knižnej a rozhlasovej rozprávky „Johanka“ spojenej so scénickým čítaním. Účinkujú autorka Toňa Revajová, ilustrátor Ďuro Balogh a herečka Kristína Sviteková.

14.15Johanka v Zapadáčiku“, literárno-výtvarný workshop s Ďurom Baloghom, ktorého súčasťou je výstava knižných ilustrácií výtvarníka.

Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica 1
13.30
Prezentácia knižnej a rozhlasovej rozprávky „Posledný Permoník“ spojenej so scénickým čítaním, účinkuje Barbora Krajč Zamišková.


Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2
13.00 Živé vysielanie Rádia Regina Západ

Moderátor Martin Jurčo sa naživo v Zrkadlovej sále DJP pozhovára so zástupcami usporiadateľov festivalu – riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitou Gálovou, riaditeľom Odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja a intendantkou Rádia Devín Zuzanou Belkovou. Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave premiérovou zapojenú do prezentačných aktivít festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ bude reprezentovať jej riaditeľ Pavol Tomašovič a zostavu doplní výtvarník Filip Horník.

14.00 Spoločné živé vysielanie Rádia Devín a Rádia Slovensko
S moderátorkami Ivanou Ilgovou a Jarmilou Vitovičovou. O dôvodoch pre prácu s najmladšími prijímateľmi umenia sa rozhovorí Ivica Franeková, ktorá v DJP pôsobí na pozícii koordinátorky projektov pre deti a mládež. Deti úzko spolupracujúce s divadlom sa stretnú aj so spisovateľkou Barborou Kardošovou, ktorá na festivale bude súťažiť s rozhlasovou hrou „Traja kamoši a fakticky fantastický poklad“.

Bližšie informácie o festivale Zázračný oriešok 2024.

Foto/zdroj: Vizuál festivalu ZO 2024

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame