Stratení v čase: Akcia B a osudy vysťahovaných

Stratení v čase: Akcia B a osudy vysťahovaných

Premiéra v nedeľu 13.11. o 18.00 v RD.

Cyklus Stratení v čase, ktorým nás sprevádza autorka Ivica Ruttkayová, aj v roku 2022 pripomína nielen málo známe kapitoly našich dejín, ale rozpráva aj o príbehoch konkrétnych ľudí v konkrétnych a často neuveriteľne zložitých životných situáciách.

V nedeľu 13.11. sa budeme venovať vysťahovaniu a zaraďovaniu do nútených prác po skončení II. svetovej vojny a počas nástupu komunistickej totality. Jedna z prvých rodín, čo bola nútene vysťahovaná z vlastného domu bola mladá rodina Ladislava Čulena, člena Demokratickej strany. V apríli 1947 Ladislava Čulena zatkli a v roku 1948 bol odsúdený vo vykonštruovanom procese na 18 rokov väzenia a bol zaradený aj do prác v uránových baniach v Jáchymove. Jeho manželka s malými deťmi a sestrou hľadala v zúfalých podmienkach pomoc u rodiny. Spomínať na tieto udalosti budeme s jeho synom Martinom Čulenom a historikom Ondrejom Podolcom.

Autorka Mariana Oravcová napísala monografiu s názvom Akcia B, v ktorej je po prvýkrát komplexne zachytená problematika vysťahovania komunistickému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobitne z Bratislavy. Najznámejšia z akcií je v tomto smere Akcia B, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1952 a 1953, a ktorej obeťou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín. My budeme počuť rozprávanie výskumníčky a diplomatky Mariany Oravcovej, ako aj spomienky na významnú osobnosť ekonóma a národohospodára Jozefa Fundárka. Ako sa dozvieme od historika Františka Chudjáka, Jozef Fundárek podporoval kroky Imricha Karvaša v súvislosti s prípravami Slovenského národného povstania a spolupodieľal sa na organizovaní prevodu rezerv menového zlata do Švajčiarskej národnej banky, a tým na ich záchrane pred odvlečením do Nemecka. Komunistický režim, tak ako sa budeme počuť od jeho vnuka Martina Fundárka, sa mu „odmenil“ do 24 hodín vysťahovaním rodiny z Bratislavy.

Násilné vysťahovanie, strata majetku, stres a ťažké manuálne práce, spojené so stratou perspektívy vzdelania pre deti, mali na mnohé obete týchto procesov fatálny vplyv. O to viac si dnes musíme pripomínať osudy týchto ľudí a vedieť, že aj toto je súčasť našich dejín 20. storočia.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame