Symposion: Umelá inteligencia a my

Symposion: Umelá inteligencia a my

Premiéru vysielame v stredu 21. 9. o 20.00 v RD.

Klasici žánru sci-fi by dnes asi nevychádzali z údivu, natoľko naša realita predčila ich predstavy. Cesta na Mesiac Julesa Vernea, Asimove zákony robotiky, androidi Philipa Dicka akoby predznamenávali cesty ľudského ducha za poznaním.

Poznaniu a poznávaniu tradične pripisujeme pozitívnu hodnotu, aj keď mýty a legendy občas pred bezbrehou túžbou po poznaní varujú. Znova a znova sa vynára otázka, ako človek so svojím poznaním naloží, či si uvedomuje možné riziká a berie ich do úvahy.

K najvýznamnejším výzvam súčasnosti nepochybne patrí aj umelá inteligencia: nad tým, čo všetko nám môže poskytnúť, ale tak trochu aj nad rizikami, ktoré prináša, sa budú spolu s Máriou Michalkovou zamýšľať profesorka Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a profesor Igor Farkaš z Centra pre aplikovanú vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Foto/Zdroj: Lyman Hansel Gerona on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame