Tour de France 2022
Tour de France 2022

Cyklus: Autorské právo

Cyklus: Autorské právo

O autoroch a ich postavení v spoločnosti sa hovorilo v poslednom období najmä počas pandémie a nedávno v súvislosti s novelizáciou autorského zákona. Čo všetko sa zmenilo a aká je aktuálna ochrana autorských práv, napríklad v špecifických prostrediach ako je online šírenie obsahu a pod., aj o tom si vypočujete v autorskom cykle Rastislava Šimáška.

Začneme priblížením si tejto širokej a zložitej problematiky, čomu sa autorské právo venuje. Pokračuje Rastislav Šimášek:

Cyklus: Autorské právo 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


S výsledkami tvorivej práce sa stretávame sústavne v našom živote, či už ide o knihy, hudbu, audiovizuálne alebo výtvarné dielo. Nie vždy je však tejto komplikovanej problematike venovaná v spoločenskej diskusii dostatočná pozornosť a tak o nej počujeme najčastejšie, ak ide o nejaký medializovaný zásah do autorských práv.

V cykle budeme hovoriť aj o postavení umelcov a problematike ochrany rôznych druhov diel, spomenieme niektoré druhy autorských diel, princípy a zásady nakladania s nimi. Pristavíme sa aj pri širšom pohľade na tvorbu autorov a ich prínos a problematické postavenie v spoločnosti a dotkneme sme sa aj témy odmeňovania za používanie diel v dohodnutých zmluvných licenciách. Ďalej bude reč o plagiátoch a falzifikátoch diel:

Cyklus: Autorské právo 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Cyklus: Autorské právo 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Cyklus: Autorské právo 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Hovorili sme o súhlase autora na použitie diela a dotkli sme aj problematiky nakladania s dielom, najmä v prípade výtvarného alebo architektonického diela, kedy vlastník s dielom nakladá podľa vlastnej úvahy, ak nejde o dielo inak chránené, napríklad ako pamiatka. V poslednej časti budeme hovoriť o prevencii konfliktných situácií slušnosťou a nových zmenách autorského zákona:

Cyklus: Autorské právo 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Foto/Zdroj: Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame