MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Cyklus: 15 rokov Novej budovy SND

Cyklus: 15 rokov Novej budovy SND

: 5-dielny autorský cyklus Jarmily Vitovičovej vysielame od pondelka do piatka vždy o 9.10 v Rannom ladení.

Novú budovu Slovenského národného divadla stavali dva politické režimy 21 rokov. Slávnostne ju otvorili 14. apríla 2007. Myšlienka na výstavbu novej budovy SND vznikla v 70. rokoch 20. storočia. Jej propagátorom bol vtedajší slovenský premiér Peter Colotka a dramatik a divadelník Ján Kákoš. Základný kameň novostavby položili v roku 1984, samotná výstavba sa začala v apríli 1986.

Už o rok mala stavba štvormesačný sklz. Postupom času a vplyvom politických zmien sa zvýšili odhadované náklady na realizáciu projektu. V roku 2003 chýbalo na dostavbu budovy 821 miliónov korún, napriek rôznym peripetiám ju dofinancoval štát. Prvé skúšky technológií, klimatizácie a osvetlenia sa v novej budove SND uskutočnili v decembri 2005 a v januári 2007 sa začala v novostavbe SND trojmesačná neverejná skúšobná prevádzka...

Taký je stručný pohľad na genézu stavby Novej budovy SND. Samotná
súťaž však prebiehala už v rokoch 1979 – 1980. Akú víziu mali traja architekti, ktorí súťaž vyhrali? Akú rolu zohráva rieka v tomto projekte? Vzniklo okolo divadla nové centrum? Na tieto otázky odpovedal prof. Bohumil Kováč, vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovanie z Fakulty architektúry STU. Rozhovor viedla Jarmila Vitovičová:

Cyklus 15 rokov Novej budovy SND - Bohumil Kováč Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Na operné javisko SND vstúpil scénograf a kostýmový výtvarník Peter Čanecký prvýkrát v roku 1987 s návrhmi kostýmov do Verdiho Rigoletta v réžii Mariána Chudovského, zároveň hosťoval aj v činohre a balete SND. Bola jar 2007, keď sa divadlo postupne presťahovalo na Pribinovu ulicu. Spustenie prevádzky v novej budove SND sprevádzali technické problémy, ktoré súviseli so skutočnosťou, že budova sa stavala vyše 20 rokov. Pripomeňme si niektoré inscenácie hrané v roku 2007- M. Burlas: Kóma (opera), V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles (činohra), T. Kusá: S mamou (činohra), či K. Čapek: R. U. R. (činohra). Práve k poslednej spomínanej inscenácii robil kostýmy Peter Čanecký a réžiu mal Ondrej Spišák. Premiéra bola hneď v apríli 22. už v Novej budove. Čo bolo pre Petra Čaneckého najťažšie pri sťahovaní, pri zmene priestoru?

Cyklus 15 rokov Novej budovy SND - Prof. Peter Čanecký Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dňa 14. 4. 2007 bola nová budova slávnostne otvorená a vo všetkých troch sálach novej budovy sa spustila prevádzka. Rok 2007 bol z hľadiska realizácie dramaturgického plánu a tvorby hracieho plánu mimoriadne náročný. Napriek náročným prevádzkovým a organizačným procesom, SND úspešne zrealizovalo spolu 17 premiér. V tretej časti cyklu sa pozrime na prechod Činohry do nových priestorov. O činohernej dramaturgii počas posledných 15-tich rokov v Novej budove SND hovorí teatrológ Karol Mišovic:

Cyklus 15 rokov Novej budovy SND - Karol Mišovic Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Na osi posledných 15-tich rokov Slovenského národného divadla nevidíme v Opere rovnú krivku. Vinie sa naprieč zlyhaniam, zlým rozhodnutiam, dobrým nápadom, úspechom, ale tiež vnímame osobné krivdy a polopravdy. Opera prežíva ťažké časy a hľadačmi pravdy sme všetci. Vráťme sa však do roku 2007, v polovici roka posúva Peter Mikuláš stoličku riaditeľa opery Oliverovi Dohnányimu. V tom roku uviedla Opera SND 5 premiér, 1 obnovenú premiéru a 7 koncertov. Prvou novou produkciou na opernom javisku novej budovy SND bola inscenácia kultového diela G. Verdiho - Trubadúr. Ako presun do Novej budovy vníma operná kritička Michaela Mojžišová?

Cyklus 15 rokov Novej budovy SND - Michaela Mojžišová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


44 premiér zaznamenávame za posledných 15 rokov v Balete SND. Inscenované boli však aj v Historickej budove, keďže balet, podobne ako opera, zostal po sťahovaní na Pribinovu ulicu dvojdomým súborom. História si bude pamätať diela ako Nižinskij – Boh tanca, Tulák Chaplin, Za hranicami hriechu – Bratia Karamazovovci. Dnes tieto tituly už nie sú v repertoári. Je to škoda, lebo práve vďaka nim sme boli jedno obdobie presvedčení, že Balet SND úroveň prvej divadelnej scény vysoko zdvíha. Cyklus venovaný 15- tim rokom SND v Novej budove zakončíme baletom. Jarmila Vitovičová o ňom hovorila s Monikou Čertezni z Divadelného ústavu:

Cyklus 15 rokov Novej budovy SND - Monika Čertezni Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Foto/Zdroj: snd.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame