Cyklus roka: film STOry (100 rokov slovenského filmu)

Cyklus roka: film STOry (100 rokov slovenského filmu)

25. novembra uplynie 100 rokov od premiéry prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Čo všetko utváralo slovenskú kinematografiu? Kto ju formoval? A čo o nás vypovedá? Mariana Jaremková v rozhovoroch s filmovými historikmi, teoretikmi a tvorcami o desiatich dekádach slovenského filmu v novom cykle film STOry (100 rokov slovenského filmu).

Od februára do novembra vždy posledný týždeň v mesiaci, v Rannom ladení v Rádiu DEVÍN.

Februárový cyklus ale bude patriť ešte prehistórii, vrátime sa do doby kedy nová atrakcia bratov Lumiérovcov prišla do Rakúsko-Uhorska. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-1

O prvých stálych kinách na našom území hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-2

S ich zriadením sa zmenil aj systém distribúcie. Pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-3

A aj keď hovoríme o úplných začiatkoch, keď film bol stále atrakciou a ešte nie umením, propaganda si ho našla. A s ňou prišla i cenzúra. A nielen politická ale i mravnostná. Dlho sa riešilo i to, či je vôbec tento nový druh zábavy vhodný pre detské či mladé publikum. V rozhovore s Marianou Jaremkovou pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-4

Celoročný cyklus Mariany Jaremkovej film STOry o dejinách slovenského filmu bol v tomto týždni venovaný jeho prehistórii. A uzavrie ho rozprávanie o prvých krátkometrážnych filmoch, ktoré vznikli na našom území. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-5

Nasledujúcou časťou nadviažeme obdobím tesne po vzniku Československa. Mariana Jaremková sa filmového historika Václava Maceka pýtala aké boli rozdiely a pozície Slovenska a Česka v rámci filmu:

Cyklus-film STOry-6

O jazykoch a titulkách v časoch dávno minulých a presadzovaní slovenčiny Mariana Jaremková hovorila s Václavom Macekom:

Cyklus-film STOry-7

Nasledujúcu časť otvorí téma presunu centralizácie z Budapešti do Prahy. Aké to malo dôsledky sa Mariana Jaremková už pýtala filmového historika Václava Maceka:

Cyklus-film STOry-8

Cyklus venovaný storočnici slovenského filmu pokračuje rozprávaním o filme, ktorý začal písať históriu slovenskej kinematografie. Film Jánošík z roku 1921 emigrantov bratov Siakeľovcov, ktorý prišli nakrútiť z Ameriky do rodnej Blatnice, je prvý slovenský celovečerný hraný film. Premiéra filmu bola 25. novembra 1921 v Prahe, potom 1. decembra 1921 v Chicagu a napokon 3. januára 1922 v Žiline. Filmom Jánošík sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. Jeho príbeh rovnako ako i príbeh jeho objavenia je sám námetom na film. Mariana Jaremková sa o ňom rozprávala s, dnes už zosnulým, filmovým historikom Štefanom Vraštiakom:

Cyklus-film STOry-9

K medzivojnovému obdobiu patrí aj nástup zvukového filmu. Okrem všetkých dopadov na kinárov aj výrobcov, pre ktorých to znamenalo zvýšené náklady, a teda na Slovensku aj isté spomalenie celého procesu vývoja i výroby, tak to znamenalo aj stratu zamestnania pre množstvo hudobníkov sprevádzajúcich nemé filmy. V rozhovore s Marianou Jaremkovou o tom v úvode hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-10


Ďalšie premiérové časti cyklu vysielame 26. - 30. 4. 2021 v Rádiu DEVÍN. Ich zvukové podoby do tohto článku doplníme po odvysielaní.