EURO 2020
EURO 2020

Cyklus roka: film STOry (100 rokov slovenského filmu)

Cyklus roka: film STOry (100 rokov slovenského filmu)

25. novembra uplynie 100 rokov od premiéry prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Čo všetko utváralo slovenskú kinematografiu? Kto ju formoval? A čo o nás vypovedá? Mariana Jaremková v rozhovoroch s filmovými historikmi, teoretikmi a tvorcami o desiatich dekádach slovenského filmu v novom cykle film STOry (100 rokov slovenského filmu).

Od februára do novembra vždy posledný týždeň v mesiaci, v Rannom ladení v Rádiu DEVÍN.

Februárový cyklus ale bude patriť ešte prehistórii, vrátime sa do doby kedy nová atrakcia bratov Lumiérovcov prišla do Rakúsko-Uhorska. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-1

O prvých stálych kinách na našom území hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-2

S ich zriadením sa zmenil aj systém distribúcie. Pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-3

A aj keď hovoríme o úplných začiatkoch, keď film bol stále atrakciou a ešte nie umením, propaganda si ho našla. A s ňou prišla i cenzúra. A nielen politická ale i mravnostná. Dlho sa riešilo i to, či je vôbec tento nový druh zábavy vhodný pre detské či mladé publikum. V rozhovore s Marianou Jaremkovou pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-4

Celoročný cyklus Mariany Jaremkovej film STOry o dejinách slovenského filmu bol v tomto týždni venovaný jeho prehistórii. A uzavrie ho rozprávanie o prvých krátkometrážnych filmoch, ktoré vznikli na našom území. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-5

Nasledujúcou časťou nadviažeme obdobím tesne po vzniku Československa. Mariana Jaremková sa filmového historika Václava Maceka pýtala aké boli rozdiely a pozície Slovenska a Česka v rámci filmu:

Cyklus-film STOry-6

O jazykoch a titulkách v časoch dávno minulých a presadzovaní slovenčiny Mariana Jaremková hovorila s Václavom Macekom:

Cyklus-film STOry-7

Nasledujúcu časť otvorí téma presunu centralizácie z Budapešti do Prahy. Aké to malo dôsledky sa Mariana Jaremková už pýtala filmového historika Václava Maceka:

Cyklus-film STOry-8

Cyklus venovaný storočnici slovenského filmu pokračuje rozprávaním o filme, ktorý začal písať históriu slovenskej kinematografie. Film Jánošík z roku 1921 emigrantov bratov Siakeľovcov, ktorý prišli nakrútiť z Ameriky do rodnej Blatnice, je prvý slovenský celovečerný hraný film. Premiéra filmu bola 25. novembra 1921 v Prahe, potom 1. decembra 1921 v Chicagu a napokon 3. januára 1922 v Žiline. Filmom Jánošík sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. Jeho príbeh rovnako ako i príbeh jeho objavenia je sám námetom na film. Mariana Jaremková sa o ňom rozprávala s, dnes už zosnulým, filmovým historikom Štefanom Vraštiakom:

Cyklus-film STOry-9

K medzivojnovému obdobiu patrí aj nástup zvukového filmu. Okrem všetkých dopadov na kinárov aj výrobcov, pre ktorých to znamenalo zvýšené náklady, a teda na Slovensku aj isté spomalenie celého procesu vývoja i výroby, tak to znamenalo aj stratu zamestnania pre množstvo hudobníkov sprevádzajúcich nemé filmy. V rozhovore s Marianou Jaremkovou o tom v úvode hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-10

Hlavnou témou nasledujúcich piatich častí je Nástup, ale úvodný diel ešte Mariana Jaremková venuje s filmovým historikom Václavom Macekom osobnosti Karola Plicku:

Cyklus-film STOry-11

Nasledujúca časť nadväzuje na rozprávanie o úlohe Martina Friča v rámci formovania slovenskej kienmatografie aj v súvislosti s režisérom (a hercom) Paľom Bielikom. Mariana Jaremková sa o tom rozprávala s filmovými historikmi Petrou Hanákovou a Václavom Macekom:

Cyklus-film STOry-12

Na úvod nasledujúcej časti sa Mariana Jaremková pýtala filmovej historičky Petry Hanákovej na okolnosti vzniku spoločnosti Nástup a súdobú situáciu, v ktorej spoločnosť vznikla:

Cyklus-film STOry-13

Mariana Jaremková s historičkou Petrou Hanákovou pokračuje v rozprávaní o tom, ako sa menila úroveň spravodajských šotov a filmov vyrábaných touto spoločnosťou:

Cyklus-film STOry-14

V tejto časti sa Mariana Jaremková v rozhovore s Petrou Hanákovou venujú tvorbe Paľa Bielika pre spoločnosť Nástup:

Cyklus-film STOry-15

Ďalšie premiérové časti cyklu vysielame 24. - 28. 5. 2021 v Rádiu DEVÍN. Ich zvukové podoby do tohto článku doplníme po odvysielaní.