Ľudia, fakty, udalosti: Tatiana Štefanovičová

Ľudia, fakty, udalosti: Tatiana Štefanovičová

Vo veku 86 rokov zomrela v nedeľu 3. januára 2021 archeologička, historička a pedagogička Tatiana Štefanovičová.

Rádio Devín zaradilo v sobotu 9.1. napoludnie reprízu relácie Ľudia, fakty, udalosti z roku 2010, v ktorej sa s profesorkou Štefanovičovou rozprával Jaroslav Rozsíval.

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (* 10. 3. 1934 - † 3. 1. 2021)

T. Štefanovičová sa narodila 10. 3. 1934 v Bratislave. V roku 1958 absolvovala vysokoškolské štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a jej pôsobiskom sa na niekoľko rokov stalo bratislavské Mestské múzeum. Bola poverená vedením archeologického výskumu Bratislavského hradu, ktorý pokračoval až do roku 1970. Práve táto životná okolnosť zacielila jej odborné zameranie na obdobie stredoveku, respektíve včasného stredoveku, ktorému sa odvtedy intenzívne venovala počas celého života.

Za docentku v odbore archeológia sa v roku 1980 habilitovala s prácou so stredovekou tematikou, monografiou Bratislavský hrad v 9. - 12. storočí. Univerzitnou profesorkou bola menovaná po úspešnej inaugurácii na Filozofickej fakulte MU v Brne v roku 1992. K jej odkazu sa dnes hlásia dve generácie archeológov, a to nielen jej odchovanci, ale aj mnohí zahraniční bádatelia, s ktorými spolupracovala.

Česť jej pamiatke