Tour de France 2020
Tour de France 2020

Fenomény: Adolf Loos

Fenomény: Adolf Loos

: Vysielame v štvrtok 21.5. o 20:00 a v sobotu o 8:05.

Rok 2020 je aj Rokom Adolfa Loosa - významný viedenský architekt českého pôvodu, kľúčová osobnosť modernej architektúry, sa narodil presne pred 150-imi rokmi. Bol predstaviteľom vtedy nového štýlu, presadzoval modernú architektúru bez ornamentov, v puristickom duchu. Jeho dielo dnes hodnotíme - okrem iného - ako nadčasové. Stavby Adolfa Loosa môžeme najbližšie obdivovať vo Viedni, Prahe, či v Plzni. Jeho Müllerova vila v Prahe predstavuje vrchol jeho tvorby a dnes funguje ako múzeum života a diela Adolfa Loosa. Ale môžete sa vybrať aj ďalej - napríklad v Paríži stojí dom, ktorý vytvoril pre dadaistu Tristana Tzaru a pre Josefine Bakerovú vytvoril návrh stavby, tá sa však nikdy nerealizovala. Autorka Fenoménov Zuzana Golianová zaradila jej skladbu k rozprávaniu s historičkou architektúry Katarínou Haberlandovou z oddelenia architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Relácia na vypočutie TU.

Foto: wikimedia