Tour de France 2020
Tour de France 2020

Rok slovenského divadla 2020

Rok slovenského divadla 2020

Do tohto článku postupne pridávame príspevky Rádia DEVÍN, ktoré sa venujú projektu Rok slovenského divadla 2020.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo rok 2020 za rok slovenského divadla a slovenské divadelníctvo si budú počas roka 2020 pripomínať viaceré inštitúcie. Pripravené sú konferencie, výstavy, divadelné predstavenia, publikácie o význame a histórii slovenského divadla, o čom na prvej tlačovej konferencii informovali predstavitelia divadelníckej obce. Pokračuje Rastislav Šimášek:

Rok slovenského divadla 2020

K roku slovenského divadla je pripravená aj výstava Theatre.sk v priestoroch Slovenského národného divadla.

Rok slovenského divadla 2020 má niekoľko hlavných vlajkových projektov, o ktorých bude ešte reč v našom vysielaní. Podujatia projektu Rok slovenského divadla 2020 majú spoločné ciele: predstaviť hodnoty minulého a súčasného obdobia slovenskej divadelnej kultúry doma i v zahraničí, zvýšiť povedomie o hodnotách našej divadelnej kultúry, prispieť k rozvoju estetického vnímania reality a obohacovaniu nášho duchovného života. Vedia o nich aj ambasádori tohto podujatia. S prvými sólistami Viedenského štátneho baletu - Ninou Polákovou a Romanom Lazíkom hovorila Jarmila Vitovičová. Počuť budete aj riaditeľa Národného osvetového centra. Kedy teda vošlo divadlo do života Romanovi Lazíkovi?

Ambasádori projektu Rok slovenského divadla 2020

Na začiatku Roka slovenského divadla, 15. januára 2020, bola hostkou v Rannom ladení s Jarmilou Vitovičovou riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Vypočujte si záznam ich rozhovoru:

RL 15. 1. 2020-Vladislava Fekete o Roku slovenského divadla 2020

Foto/Zdroj: logo projektu Rok slovenského divadla 2020