Cyklus: Keď hviezdy boli ešte červené

Témy

Cyklus: Keď hviezdy boli ešte červené

04. 11. 2019 12:34

: Vysielame každý pracovný deň mesiaca november v Rannom ladení o 9.20

Mariana Jaremková svoj autorský cyklus tento mesiac venuje neoficiálnemu umeniu. Existoval na Slovensku underground? Aká bola cesta z disentu do slobody a ako vyzerala výtvarná scéna, divadlo, hudba či samizdat pred Novembrom 89?

Undergroud, alebo aj druhá kultúra, či kontrakultúra. Zatiaľ čo v Česku sa underground postupne stal nepriateľom systému a zatknutie členov skupiny The Plastic people of the universe vyvrcholilo do spísania Charty 77, na Slovensku podobne výrazné undergroundové hnutie nevzniklo. Neoficiálne umenie sa sústredilo najmä vo výtvarnej scéne, samozrejme aj u nás vychádzal samizdat. Skôr ako sa teda budeme venovať jednotlivým umeniam a ich „podvratnej" činnosti, Mariana Jaremková sa na to, ako to s tým undergroundom na Slovensku bolo, pýtala bývalého ministra kultúry, od polovice 70. rokov organizátora alternatívnej umeleckej scény v Československu, Ladislava Snopka:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-1
Stiahnuť audio súbor

Nasledujúca časť cyklu, ktorý nás bude celý mesiac sprevádzať neoficiálnou umeleckou scénou, bude patriť človeku, ktorý k nej mal blízko, sám bol ale najmä filozofom a jednou z najvýznamnejších osobností slovenského disentu, ktorý sa viac ako v Bratislave sústredil v Košiciach napojených na disidentské prostredie Prahy. Marcel Strýko. Budeme počuť aj jeho slová o prenasledovaní ŠTB a Mariana Jaremková požiadala o osobné spomienky na tohto výnimočného muža jeho priateľov, členov košickej undergroundovej kapely Lesní speváci - Konstantina Fecurku, výtvarníka Zbyňka Prokopa a Jozefa Furmana:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-2
Stiahnuť audio súbor

Keď sa povie Blaho Uhlár, povie sa automaticky Stoka. Podstata tejto kultovej scény sa ale začala formovať ešte v rokoch totality, kedy Blaho Uhlár, rozčarovaný situáciou v súdobom slovenskom divadle hľadal iné spôsoby vyjadrenia. Mariana Jaremková sa ho pýtala práve na tieto roky “pred Stokou”:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-3
Stiahnuť audio súbor

Novembrový cyklus venovaný neoficiálnej umeleckej scéne pred novembrom 1989 bude budúci týždeň patriť výtvarnej scéne, pretože to boli práve výtvarníci, ktorí aj napriek zákazom dokázali udržať kontinuitu tvorby a nasledovať aktuálne trendy vo svetovom výtvarnom umení. A dnes si k tejto širokej téme urobíme aspoň krátky úvod. Pokračuje Mariana Jaremková:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-4
Stiahnuť audio súbor

70. a 80. roky dali len málo príležitostí režisérom novej vlny, Jakubisko bol odsunutý z hraného filmu, Havettu dištanc zlomil a stal sa výkričníkom tej doby, Hanákove filmy končili v trezore. Nastupujúca generácia tvorcov tak už vstupovala do obdobia normalizácie. Budeme počuť aj rozprávanie dramaturgičky Dagmar Ditrichovej, dcéry legendárneho scenáristu a dramaturga Tibora Vichtu na túto dobu, na úvod ale v rozhovore s Marianou Jaremkovou spomienky režiséra Dušana Trančíka:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-5
Stiahnuť audio súbor

Boli to práve výtvarníci, ktorí aj napriek zákazom dokázali udržať kontinuitu tvorby aj v súlade s prúdmi vo svetovom výtvarnom umení. Leto 1968 malo v Bratislave patriť mladým výtvarníkom, pripravovala s významná výstava mladého umenia Danuvius, ktorá sa mala stretnúť s parížskym bienále mladých. Po vpáde vojsk sa ale mnoho výtvarníkov odmietlo výstavy zúčastniť, pretože to chápali ako vyjadrenie súhlasu s daným stavom. Postupne sa galérie pred niektorými z nich zatvárali. To dalo priestor k rôznym neoficiálnym bytovým výstavám a rôznym akciám, k tým legendárnym patrí napr. aj Prvý otvorený ateliér Rudolfa Sikoru. Mariana Jaremková sa o ňom rozprávala najskôr práve s jeho organizátorom:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-6
Stiahnuť audio súbor

V tejto časti si pripomenieme ďalšie legendárne akcie akými boli napr. Albumy, bytové výstavy či Posuny. Mariana Jaremková na úvod hovorí so samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, Zuzanou Bartošovou, autorkou knihy Napriek totalite, ktorá mapuje neoficiálnu slovenskú výtvarnú scénu 70. a 80. rokov 20. storočia:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-7
Stiahnuť audio súbor

Táto časť cyklu Mariany Jaremkovej venovaného neoficiálnej kultúrnej scéne pred novembrom 1989 patrí spomienkam výtvarníka Jozefa Jankoviča:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-8
Stiahnuť audio súbor

Košická neoficiálna výtvarná scéna mala podobne ako bratislavská niekoľko výrazných osobností. Na ich čele stál Juraj Bartusz. Boli tu ale aj iní, ktorých osudy sa skončili takmer tragicky. Patril k nim i v tej dobe vo svete uznávaný, no doma režimom prenasledovaný mailartista Igor Ďurišin, na ktorého spomínajú Jozef Furman s Konstantinom Fecurkom z undergroundovej skupiny Lesní speváci a výtvarník Zbyněk Prokop:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-9
Stiahnuť audio súbor

Predchádzajúce časti patrili výtvarníkom a v tejto ich uzavrú spomienky na happening na záchranu železničky na Orave v roku 1972. Vo filme Deň radosti alebo Keby všetky vlaky sveta ho zachytil Dušan Hanák a strojcom celej akcie bol Alex Mlynarčík:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-10
Stiahnuť audio súbor

Nasledujúcich päť častí sa venujú téme samizdatu a v rozhovore s Marianou Jaremkovou tému uvedie Martin M. Šimečka, pre ktorého v tej dobe knihy rovnali sa samizdat:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-11
Stiahnuť audio súbor

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-12
Stiahnuť audio súbor

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-13
Stiahnuť audio súbor

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-14
Stiahnuť audio súbor

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-15
Stiahnuť audio súbor

Nasludujúcich päť častí sa venujú téme neoficiálnej divadelnej scény a začneme v GUnaGU, ktoré sa - podľa svojho manifestu - malo po uvedení prvej hry - Vestpoketka - zaniknúť. A to aj preto, že malo väzby práve na neoficiálnu výtvarnú scénu. V rozhovore s Marianou Jaremkovou na to spomína dramatik, režisér i herec Viliam Klimáček:

Cyklus-Keď hviezdy boli ešte červené-16
Stiahnuť audio súbor

(postupne dopĺňame v deň odvysielania)

Foto/Zdroj: Rádio DEVÍN

Živé vysielanie
??:??