Tour de France 2020
Tour de France 2020

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku

V rámci osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra sa začali Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku. Stalo sa tak v nedeľu 2. 9. 2018 a odštartoval sa rad mnohých kultúrnych podujatí naprieč celým Slovenskom. Tento rok sa podujatie v takmer 50-tich krajinách Európy ponesie pod heslom Zdieľané dedičstvo, ktoré je spoločné s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Je teda na mieste, aby sme si o tejto téme povedali viac. Aj preto redaktorka Jarmila Vitovičová oslovila dve dámy, ktoré sú koordinátorkami týchto osláv. Národné podujatia zastrešuje Silvia Petrášová a riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu na MK SR Zuzana Ondrejková zase zastrešuje Európsky rok kultúrneho dedičstva:

L 4. 9. 2018-DEKD 2018 na Slovensku

Viac o ich tohtoročnom programe, ale aj celkovom smerovaní, sa so Silvou Petrášovou - národnou koordinátorkou ICOMOS-u Slovensko, rozprávala aj redaktorka Jolana Čuláková:

Rozhovor so Silviou Petrášovou o DEKD 2018

V rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva otvorili svoje brány aj múzeá a kultúrne pamiatky, ktoré bežne nemôžeme vzhliadnuť. Aj nám sa podarilo jednu navštíviť. Je ňou vzácny drevený kostolík z Kožuchoviec, ktorý bol Bohostánkom cirkvi východného obradu.
Dnes je súčasťou expozície Východoslovenského múzea v Košiciach. Do dreveného kostolíka z Kožuchoviec, ktorý bol zhotovený bez jediného klinca a ukrýva nástenné maľby a vzácne ikony, sa bola pozrieť aj naša redaktorka Janette Kolumber Kopkášová. Sprevádzal ju Ivan Havlice z Východoslovenského múzea:

Kostolík z Kožuchoviec

Otváracím podujatím v historickej budove Župného domu bolo aj odovzdanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá. Od roku 1992 sa udeľujú za záchranu a prezentáciu nášho kultúrneho dedičstva. Ktoré zaujímavé počiny za rok 2017 priniesol 27. ročník,  redaktorke Jolane Čulákovej povedal šéfredaktor Peter Máraky

Ceny Pamiatky a múzeá


Foto/Zdroj: Oficiálne logo Európskeho roku kultúrneho dedičstva