Stratení v čase: Ženy v protifašistickom odboji

Stratení v čase: Ženy v protifašistickom odboji

: V premiére v nedeľu 12.12. 2021 o 18.00 v Rádiu DEVÍN.

Na vypočutie v Archíve RTVS.

V cykle Stratení v čase pokračujeme rozprávaním o dodnes neznámych ženách, ktoré sa zúčastnili protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. Ich osudy zachytáva projekt výtvarníčky Eriky Mészárosovej Ženy Slovenskom národnom povstaní. Táto mladá umelkyňa vytvorila už dva efemérne pomníky na počesť žien, ktoré za slobodu krajiny riskovali svoj život a životy svojich rodín. Základom boli pre ňu stretnutia s pamätníčkami Boženou Palackovou a Zuzanou Petreje, s ktorými nahrala niekoľkohodinové rozhovory. Z ich rozprávania sa dozvedela ako svojou odvahou a vytrvalosťou dokázali tieto, vtedy len dievčatá, robiť spojky medzi partizánmi a obyvateľmi dedín a ako aj zdanlivo nepodstatnými prácami, ako je pranie či dodávanie potravín, zásadne podporili tých, čo bojovali v horách. Sú to autentické rozprávania vyše deväťdesiat ročných žien, ktoré aj my budeme počuť.

Oficiálna historiografia sa dlhé roky nevenovala osudom žien zapojeným počas druhej svetovej vojny v protifašistickom odboji a vinou komunistických interpretácií sa zmenil aj celkový pohľad na organizáciu a priebeh Slovenského národného povstania. O to dôležitejšie je dnes poznať postavy, ktoré boli na desaťročia zabudnuté a pátrať po súvislostiach, čo sme doteraz nepoznali. Je možné, že sa táto téma týka aj našich rodín a pritom sme nikdy netušili, že je to možné. Stopy sa totiž často stratili a na rodinné histórie sa zabudlo, alebo sa o nich zámerne mlčalo.

O projekte efemérnych pamätníkov pre účastníčky Slovenského národného povstania budú hovoriť výtvarníčka Erika Mészárosová a kurátorka Nina Vidovencová. O nové informácie zo svojich výskumov viažucich sa k tomuto obdobiu sa s nami podelia historičky Marína Zavacká a Agáta Šustová Drelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Cyklus Stratení v čase autorsky pripravuje Ivica Ruttkayová.

Archív relácie

Foto/Zdroj: Ján Mudroch / webumenia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame