Glosa týždňa Daniely Kapitáňovej: Čo všetko...

Glosa týždňa Daniely Kapitáňovej: Čo všetko...

Daniela Kapitáňová, si vo svojej Glose týždňa všíma manipuláciu s ľudskou dušou - neraz v priamom prenose.

Čo všetko...

Človek dokáže stvoriť filozofické systémy. Vymyslieť vtip. Vyslať sondu k hranici slnečnej sústavy. Rozlúštiť genetický kód. A je neuveriteľné, že takí istí (zdôrazňujem, takí istí, nie tí istí) ľudia dokážu vystupovať v televíznych veštiarňach.

Keby bola hlúposť trestná, v tomto prípade by bola namieste zvýšená sadzba. Pretože tu nejde iba o samotnú hlúposť, tu ide o jej hromadné šírenie v najzraniteľnejšej časti obyvateľstva. Medzi chorými, nešťastnými, opustenými.

Modelová situácia v televeštiarni vyzerá približne takto: Láskavá veštica - pracovne ju nazvem pani Ribana - vyzýva divákov, aby jej zatelefonovali a nebáli sa opýtať na všetko, pretože jej magické karty na všetko odpoveď poznajú. Stačí krstné meno a dátum narodenia. (Drobnými písmenami sa objaví informácia o cene hovoru za minútu. Takými drobnými, až sú nečitateľné.) Konečne sa dovolá pán Jozef. Povie, že sa narodil 2. decembra 1950 a chce sa spýtať na zdravie. Pani Ribana už mieša karty.

„Aké máme problémy, zlatko?"
„Som taký nejaký slabý. A neviem spať." Veštica Ribana začne vykladať karty.
„Áno, už to vidím, zlatko... ale ja tu vidím aj iné veci. Vy ste veľmi dobrý a veľmi skromný človek, čo nechce byť nikomu na ťarchu, pravda?"
Pán Jozef sa od úžasu nezmôže na slovo. To je predsa on! Ako to len mohla vedieť?!
„Tak sa pozrieme na zdravíčko, Jožko."
Ribana sa pozerá na zdravíčko, Jožko ani nedýcha a sekundičky plynú.

Potom sa pán Jozef dozvie ohromujúcu informáciu, že je narodený v znamení Strelca a po dôkladnom premiešaní kariet aj to, že v mladosti určite prekonal úraz. Pán Jozef zneistie. Úraz? Nie. Operáciu. Pani Ribana sa zatvári cnostne: „Magické karty mi ukazujú negatívnu energiu bolesti, čo vás zaplavila. Ale vy bojujete dodnes statočne. Že je to tak, zlatko?"

Zlatko skromne prizná, že to tak je. Za odmenu mu Ribana vymenuje všetky dobré vlastnosti strelcov spolu s ohrozenými partiami ich tela. Na záver odporučí pravidelné zavodňovanie organizmu a ďalšiu konzultáciu s ňou. Však ešte musia popracovať na tej negatívnej energii. Pán Jozef uveličene ďakuje a dohovára si nový termín. Pani Ribana sa láskavo usmieva a o chvíľu sa ozýva ďalší telefonujúci.

Je naozaj neuveriteľné, čo všetko človek dokáže. A ešte neuveriteľnejšie, čoho všetkého sú ľudia schopní.