Knižná recenzia: Macuo Bašó – Haiku

Knižná recenzia: Macuo Bašó – Haiku

Macuo Bašó je považovaný za najvýznamnejšieho japonského básnika. Po smrti blízkeho priateľa zo zámožnej rodiny sa v 17. storočí vzdal relatívne zabezpečeného života a prijal osud potulného básnika, pustovníka a pútnika „visiaceho na tenkej niti poézie“. V tvorbe od tzv. radenej básne prešiel k všeobecne oceňovanému písaniu samostatných trojverší, ktoré neskôr nadobudli pomenovanie haiku. Prvý slovenský prekladový výber jeho týchto básní, hodnotí poet a literárny publicista Peter Prokopec. Jeho recenziu, ktorú nazval Básne v splne, číta Eva Kopecká:

Macuo Bašó-Haiku (recenzia)

Text recenzie:

Básne v splne

Minulý rok na náš knižný trh pribudla vďaka vydavateľstvu Skalná ruža zbierka poézie, o ktorej môžeme tvrdiť, že je výnimočná. Vďaka nej máme príležitosť detailnejšie sa zoznámiť s tvorbou Macua Bašóa, ktorý má vysoké postavenie v japonskej i svetovej literatúre. Na prebale sa dočítame, že: „Prvý slovenský prekladový výber z jeho haiku sa usiluje o ich základné viacrozmerné predstavenie, pričom prináša aj poznámky k básňam, kalendárium a obsiahly interpretačný doslov." Hneď na úvod treba povedať, že kniha dosahuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Prekladateľ Ján Zambor a jazykový a odborný spolupracovník František Paulovič odviedli robotu s pozoruhodným výsledkom.

Pojem haiku, ktorý tvorí aj názov výberu, nie je pre mnohých neznámy. Len pre poriadok si pripomeňme, že ide o básnickú formu, ktorú tvoria tri verše, pričom prvý má päť, druhý sedem a tretí znova päť slabík. Na prvý pohľad pôsobí haiku útlo, no jeho potenciál je značný - a Bašó to potvrdzuje.

V Lekciách Macua Bašóa Zambor píše: „Mesiac, jeden z významných motívov v rámci autorovho sveta, (…). Má schopnosť byť ‚navigátorom' pútnika na ceste." Ak sa na Bašóovu poéziu pozrieme cez tento motív a prijmeme pozíciu pútnika jeho tvorbou, môžeme povedať, že čítané básné sú v splne. Ich významové nasýtenie je vysoké. Ako príklad uveďme nasledujúce verše: „Je tu už leto / ale na jednoliste / stále jeden list" alebo: „Zelená larva / sa nestane motýľom - / neskorá jeseň", či: „Počujem ako / bažant je hady - teraz / jeho škrek desí".

Značne nápomocnými sú spomínané poznámky, ktoré pripravil Paulovič s pomocou Zambora. Ich rozšírenie kontextu prehlbuje vnímanie napísaného. Napríklad k haiku: „Pri pohľade na portrét majstra Krevetu // Biela rybička / otvára čierne oko / v sieti zákona" sa viaže poznámka: „Majster Kreveta (v japončine Kensu) bol čínsky zenový mních obdobia piatich dynastií (10. stor.). Na maľbách je zobrazovaný, ako loví krevety na brehu rieky. Bašó pozmenil scenériu a krevety nahradil malými bielymi rybkami. Budhistickí mnísi obyčajne nelovia a nezabíjajú ryby či iné žijúce bytosti. Sieť, ktorou loví mních Kreveta, symbolizuje tzv. zákon Dharmy a celá kompozícia obrazu tak vyjadruje budhistický názor, že zákonu neunikne nijaká žijúca bytosť." K haiku: „Hľa visutý most! / Svoj život oň ovinul / zelený brečtan" sa zasa viaže poznámka: „Bašó prechádzal mostom v Kiso, v tej dobe dosť nebezpečným." Okrem všeobecných faktov v nich nájdeme aj fakty z Bašóovho osobného života, čo ústi až k - v istom zmysle - mrazivej bodke: text: „Chorý na púti / Moje sny kŕúžia ponad / vyprahnutú zem" je spojený s poznámkou: „Napísané v skorých ranných hodinách 25. novmebra 1694. Posledné haiku. O tri dni nato Bašó zomrel." Prínosné je aj Paulovičom napísané kalendárium.

Oceniť treba Zamborov doslov, ktorý rozdelil na dve časti - prvá sa venuje Bašóovej poézii a druhá jej prekladu. Je vidieť, že k svojej úlohe pristúpil naozaj poctivo. Čitateľkám a čitateľom predstavuje rôzne prístupy k vnímaniu jeho haiku aj k ich prekladom, ktoré prepája a konfrontuje s vlastnými postrehmi.

Bašó žil v krajnej skromnosti ako nenápadný pustovník a pútnik, ale obdarúva nás živými lyrickými pokladmi. (…) je veľmi aktuálnym básnikom v kontexte súčasných enviromentálnych výzev. Nevnímame ho iba ako tvorcu minulosti, ale nemenej ako básnika súčastnosti a budúcnosti, ich naliehavých potrieb. Je to klasik, ktorý nestojí mimo modernej a dnešnej poézie a popiera akékoľvek lacné delenie poézie na tradičnú a modernú," píše Zambor a s jeho slovami sa dá len súhlasiť. Táto publikácia sa môže zaradiť medzi naše literárne míľniky a ak sa tak stane, bude to zaslúžene.

Peter Prokopec

Foto/Zdroj: z obálky knihy Macuo Bašó – Haiku