Glosa týždňa Karola Horáka: Slovo napísané, dopísané, prečiarknuté ...

Reflexia a kritika

Glosa týždňa Karola Horáka: Slovo napísané, dopísané, prečiarknuté ...

21. 11. 2019 12:27

Karol Horák sa v glose pristavuje pri nápisoch, ktoré sa objavujú na stenách, plotoch, výkladoch obchodov, svietia na nás z bilbordov. Spomína na nedávnu i dávnu históriu a charakterizuje rôzne druhy prevažne anonymných ľudských reakcií na udalosti spojené s ich životmi.

Slovo napísané, dopísané, prečiarknuté ...

Na veľkom farebnom bilborde pri stanici je nápis: IMIGRANTI NÁM OBSADZUJÚ EURÓPU! V dolnej časti bilbordu ktosi čiernym sprejom nastriekal: TVOJU SPROSTÚ HLAVU! A zrejme ktosi tretí natrhol obraz bilbordu tak, že jeho polovica zakrýva texty. Keď chceš prečítať oba, musíš odškeriť natrhnutý papier a dočítať polovicu. Tak napísané ráta s konaním, písané slovo vyvoláva čin. Interaktivitu... O nejakých päťsto metrov nižšie, na hlavnej ceste je na ohrade nasprejovaný nápis inej tonality: HASIČOM VIAC PEŇAZÍ... A VŠETKÝM VIAC OBJATÍ!

V jednom období našej histórie som v uliciach Prešova zažil nečakanú erupciu textov anonymných autorov. Bolo to v auguste 1968. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy bol taký nečakaný, prekvapujúci a nepochopiteľný, že ľudia potrebovali ventilovať svoje rozbúrené vnútro, zdôveriť sa, vyznať sa, vyjadriť, aj keď neraz naivne. Vo výkladoch obchodov, na plotoch, na bránach, ohradách, stenách viseli listy, lístky, hárky, letáky, stránky z notesov, vytrhnuté strany zo zošitov. Je prekvapujúce, že autori väčšinou nepoučení vo veršovaní usilovali sa vyjadriť svoje pocity, postoje k aktuálnej téme „básnickou formou".

OKUPANTOM DO VENA

JANUÁR A CELÝ MÁJ, DUBČEK A SLOBODA
PLNÉ RUKY PRÁCE MAL/

BY SLOBODU V KOMUNIZME
NA SPRÁVNU CESTU DAL!!!

NO PRIŠLA ZRADA OD BRATOV
JAK JUDÁŠ ČO KRISTA ZRADIL.
TO BREŽNEV TAK DUBČEKA A SOCIALIZMUS ZRADIL./

KTO VÁS BRATIA, KTO VÁS ZVAL?!
KTO VÁS CHLEBOM A SOĽOU PRIVÍTAL?!
VIERU A LÁSKU K VÁM VEĽKÝ BALVAN
SKALY, CESTU ZHATÁL!!!

TO ZBRANE, KANONY A TANKY
VAŠU ZRADU NA NAS DOVŔŠILI,
VRÁŤTE SA DOMOV, BY STE SA/VO VLASTNEJ KRVI ZATOPILI.

TO KLIATBA SLOVANOV
ČO SLOVANOV ZRADILI.

Oproti širšie koncipovaným, dosť umelo a ťažkopádne tvarovaným veršom, stoja vtipné, nerozsiahle blízke aforizmu.

Buďme všetci jeden šík
Dubček je náš Jánošík.

Hľadáš chleba, potraviny?
Choď na Ural, na celiny.

Dubček zlatý,
Si zajatý.
Príde deň odplaty."

Včera brat,
dneska kat.

Holubica mieru
je v kelu.

Okrem humoristicky ladených veršov sa medzi textami objavujú aj tie s vyšším „filozofickým ladením":

Odpad ľudstva znásilňuje slobodu
Miesto toho,
aby sa na jej krídlach vzniesol.

Zlo vyvolalo zlo, ale nepotrebné
Zlo plodí zlo dvojnásobné.

Čo núti ľudí vpisovať do dreva, na tabuľky, do kníh text? V Trenčíne som uvidel nápis: LINES ROMANUM. To ma teda podržte. Z roku 179 nášho letopočtu. Tu ležala hranica medzi Rímskou ríšou a Germánmi. Tu pôsobil slávny rímsky cisár Marcus Aurelius, dokonca na brehu Hrona vraj napísal prvú kapitolu svojho filozofického diela Hovory k sebe samému. Čo to malo byť? Filozofické dielo.

Známy poľský prozaik a dramatik Andrej Staszuk povedal: „Kým by sme Poliaci boli bez Sibíri, hitlérie, komunizmu? Jedným zo stovák banálnych národov zívajúcich nad nudnou históriou." V parafráze na náš kontext by sme mohli formulovať niečo podobné: „Kým by sme boli my Slováci, bez maďarského útlaku, bez českej pomoci pri vzniku prvej republiky, bez Hitlera, Stalina, bez roku 1968, 1989? Kým? Čím?

Foto: Banksy

Živé vysielanie
??:??