Symposion: Vedomie a nevedomie

Hostia•Diskusie

Symposion: Vedomie a nevedomie

09. 09. 2017 11:28

Vysielame 13. septembra o 20.00 v Rádiu Devín.

Diskusia o rôznych konceptoch vedomia, o tom, v akom vzťahu je vedomie a myseľ, vedomie a duša, vedomie a nevedomie. Hosťami Márie Michalkovej budú filozofka, profesorka Silvia Gáliková z FF Trnavskej Univerzity v Trnave a filozof, profesor Miroslav Marcelli z FF UK v Bratislave.

Keď o niekom povieme, že je pri vedomí, bežne pod tým rozumieme, že je zorientovaný v čase a priestore, vie, kým je. Lenže „vedomie" je pojem omnoho obsažnejší.

S pojmami „vedomie", ale najmä „nevedomie" sa dnes najčastejšie stretávame v psychológii, prípadne v psychiatrii. Problémom vedomia sa však zaoberali aj filozofi, napríklad Descartes, ktorý odlíšil „vedomie" od „svedomia". Iní pod „vedomím" rozumeli vedomosť o vnútorných zážitkoch... pre materialistov „vedomie" predstavovalo najvyššiu formu hmoty...

Foto: ilustračné

Živé vysielanie
??:??