Tour de France 2020
Tour de France 2020

Verše: Ján Buzássy – Slová o hudbe

Verše: Ján Buzássy – Slová o hudbe

Verše o hudbe popredného slovenského básnika – od pondelka do piatka o 15:50 na Devíne.

Presne v pondelok 9. septembra si pripomenieme 90. výročie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Aj preto sme z archívu vybrali poéziu Jána Buzássyho venovanú hudbe a všetkým emóciám, ktoré v nej (i bez nej) prežívame. Dušan Jamrich vám bude čítať Slová o hudbe Jána Buzássyho od pondelka 9. do piatka 13. septembra o 15.50 v Rádiu Devín.


foto: z knihy Jána Buzássyho Bazová duša