Spomienka na Magdu Takáčovú

Literatúra

Spomienka na Magdu Takáčovú

13. 04. 2018 00:05

V Slovníku slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia, ktorého posledná časť vyšla tohto roku, má heslo s menom Magda Takáčová dôležité miesto. Magda Takáčová, s ktorou sa kultúrna verejnosť navždy rozlúčila 11. 4. 2018 v jej nedožitých 94. rokoch, bola jednou z najvýraznejších postáv nášho umeleckého prekladu.  Narodila sa 29. 4. 1924 v Badani v rodine evanjelického farára. Do slovenčiny pretlmočila takmer dve stovky literárnych diel. My si dnes jej pamiatku pripomenieme záznamom hlasu pani Magdy Takáčovej z archívu z roku 2003 a rozhovorom redaktorky Ivice Ruttkayovej s umeleckou prekladateľkou, spoluzostavovateľkou Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia  Máriou Kusou.

Spomienka na Magdu Takáčovú
Stiahnuť audio súbor

Foto/Zdroj: Archív Magdy Takáčovej

Živé vysielanie
??:??