Dušan Dušek o knihe Deti v daždi

Dušan Dušek o knihe Deti v daždi

Spisovateľ, scenárista a dlhoročný pedagóg Dušan Dušek patrí k našim najvýznamnejším osobnostiam v oblasti literatúry, filmu a aj rozhlasovej dramatiky. Každá jeho nová kniha zákonite vzbudzuje pozornosť. Na sklonku roka 2023 publikoval Dušan Dušek nový román, ktorý je skôr kalendárom, i keď kalendárom nedávno minulého času.

Autor v ňom prostredníctvom denníkových záznamov zachytáva obdobie od januára 2020 po december 2021, ktoré bolo poznačené pandémiou a zložitými situáciami, ktoré priniesla sociálna izolácia. Píše o mikro príbehoch, ktoré prežil spolu s manželkou, o priateľoch, rodine, ale aj o spoločnosti, ktorá sa musela vyrovnávať s realitou ohrozenia covidom. Deti v daždi je poetický kalendár, v ktorom sa môžu čitatelia a čitateľky nájsť a porovnávať ako daný čas prežívali. Autor hľadá a nachádza aj to pozitívne, čo tento časový úsek priniesol. Zároveň tu môžeme nájsť spomienky spisovateľa na detstvo a mladosť, ako aj autentické literárne reflexie. S Dušanom Dušekom sa o jeho novej knihe porozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová:

Kniha Deti v daždi – rozhovor s Dušanom Dušekom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame