Pilotná fáza online projektu SMARTheatre sa priblížila k záveru

Pilotná fáza online projektu SMARTheatre sa priblížila k záveru

Aký je súčasný mladý divák? Chodí vôbec do divadla a vie o ňom kriticky uvažovať? Odpovede aj na tieto otázky hľadali v Slovenskom centre Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Vytvorili na to online dielne kreatívnej kritiky pre mladých a pilotnú fázu projektu SMARTheatre nedávno ukončili. Redaktorka Eva Kopecká zisťovala, či sa organizátorom podarilo splniť očakávania, ktoré si vytýčili na začiatku. Obrátila sa najprv na koordinátorku projektu a lektorku jednej z dielní, Zuzanu Spodniakovú:

Smartheatre-pilotná fáza Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Počas pilotnej fázy projektu sa odohralo približne 60 diskusií, ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 študentov. Ich pravidelná účasť na online stretnutiach organizátorom potvrdila, že o tento typ aktivity je reálny záujem. O tom, ako bude projekt vzdelávania mladých v oblasti divadla ďalej pokračovať, budeme reflektovať aj vo vysielaní Rádia Devín.

Foto/Zdroj: z loga podujatia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame