Vyšiel nový, doteraz nevydaný román Françoise Saganovej

Vyšiel nový, doteraz nevydaný román Françoise Saganovej

Meno francúzskej spisovateľky Françoise Saganovej sa stalo symbolom povojnovej revolty mládeže a synonymom odvahy slobodne písať o vzťahoch a telesnej láske. Patrí k tým najdôležitejším v svetovej literatúre 20. storočia. V minulom roku zažilo nielen Francúzsko, ale aj celý literárny svet unikátnu udalosť. Vyšiel nový, doteraz nevydaný román François Saganovej. Stalo sa tak šesťdesiatpäť rokov po jej slávnom debute Dobrý deň, smútok a pätnásť rokov po jej smrti.  Na Slovensku vyšiel v krátkom časovom odstupe tento román zo spisovateľkinej pozostalosti pod názvom Temné zákutia srdca v preklade Beáty Panákovej. S umeleckou prekladateľkou a zároveň našou kolegyňou, rozhlasovou dramaturgičkou Beatou Panákovou sa porozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová:

Rozhovor s Beátou Panákovou o preklade knihy Temné zákutia srdca

Foto/Zdroj: z obálky knihy