Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou.

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou.

Hostka Ranného ladenia 8. 12. 2020

Jana Láslavíková, hudobná vedkyňa SAV, v rozhovore s moderátorkou Jarmilou Vitovičovou hovorila v štúdiu Rádia DEVÍN o svojej vedeckej monografii Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou:

RL 8. 12. 2020-Jana Lasláviková o svojej vedeckej monografii - Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provin

Foto/Zdroj: z obálky publikácie