Odovzdali národné ceny ĽUDOVÍTA FULLU a TROJRUŽA za rok 2019

Odovzdali národné ceny ĽUDOVÍTA  FULLU a TROJRUŽA za rok 2019

Knižná tvorba pre deti je oblasť, ktorá hodnotovo formuje najmladšie publikum a má prinášať to najkvalitnejšie umenie pre ďalšie generácie. Národná CENA ĽUDOVÍTA FULLU je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Národná Cena TROJRUŽA oceňuje významné literárne dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Na nedávnom slávnostnom odovzdávaní týchto cien v Bratislave jej laureátov – spisovateľa Erika Jakuba Grocha a výtvarníčku Danielu Krajčovú, oslovila redaktorka Ivica Ruttkayová:

Cena Ľudovíta Fullu a Trojruža za rok 2019

Foto/Zdroj: z oficiálneho vizuálu podujatia