Vo veku 78 rokov zomrel Pavel Vilikovský, informujeme o zmenách vysielania

Vo veku 78 rokov zomrel Pavel Vilikovský, informujeme o zmenách vysielania

V pondelok 10. 2. 2020 vo veku 78 rokov zomrel prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Debutoval v roku 1965 zbierkou poviedok Citová výchova v marci. Známa je jeho už ikonická novela Večne je zelený z roku 1989. Bol najúspešnejším autorom v histórii slovenskej literárnej ceny Anasoft litera. V roku 2006 sa stal jej prvým laureátom, osemnásobným finalistom, hlavnú cenu získal dvakrát za knihy Čarovný papagáj a iné gýče a za titul Prvá a posledná láska. Jedenkrát získal aj Cenu čitateľov za knihu Pes na ceste. Jeho poslednou, najosobnejšou knihou bola kniha RAJc je preč z roku 2018. Je laureátom aj Ceny Dominika Tatarku za knihu Krutý strojvodca.

Rádio DEVÍN v súvislosti s touto smutnou správou pripravilo zmeny vo vysielaní:

Utorok 11. 2. 2020

14.04 v rubrike Literárny zápisník Zuzany Belkovej naňho spomína Zuzana Belková

15.30 Posledná veta spánku (báseň, ktorú napísala Mila Haugová po tom, ako sa dozvedela o úmrtí Pavla Vilikovského)

17.00 Ars litera Daniely Kapitáňovej a Gabriely Magovej: Pavel Vilikovský

21.50 Rozhlasová hra Pavel Vilikovský: Pán spomienok

Utorok 11. 2. - piatok 14. 2. 2020

13.00 Čítanie na pokračovanie 1. - 4. časť Pavel Vilikovský: RAJc je preč

Vypočujte si stretnutie s dielom spisovateľa, ktorý bol súčasťou silnej generácie, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia zásadným spôsobom zmenil tvár slovenskej prózy, vyviedol ju z ideologicky chápaných „dejín" a vrátil človeku a jeho neprediktabilnej subjektivite. Vilikovského dielo sa do generačných a vývinových súvislostí vpisovalo nejednoznačným a v niektorých obdobiach protirečivým spôsobom. Dôvodom bol aj nesúlad medzi vnútornou genézou diela a jeho edičnou postupnosťou, pretože viaceré relevantné práce Pavla Vilikovského boli knižne vydané s veľkým, často aj viac ako desaťročným odstupom od času, keď vznikli. Ako ďalej uvádza literárny vedec Vladimír Barborík, súčasťou Vilikovského tvorby je aj noetická línia, teda permanentná reflexia úlohy literatúry a slova v súdobom svete, sprevádzaná skepsou k ich možnostiam a zároveň prekonávaná aktom tvorby.

18.00 Čítanie na pokračovanie 1. - 4. časť Pavel Vilikovský: Letmý sneh

O knihe literárny vedec Peter Zajac povedal, že ide o piaty uzlový bod Vilikovského próz. Tematickým spúšťačom základného motívu je v Letmom snehu vizuálna a auditívna metaforická figúra spustenej lavíny. Celý príbeh je vlastne protokolom jej padania, ktoré má medicínske pomenovanie alzheimer a je v podstate dvojitým umieraním; odumieranim, odchádzaním pamäte a zomieraním, odchádzaním tela. Letmý sneh sa zakladá na zdvojenej štruktúre, ktorá preniká do všetkých zložiek textu. Kľúčový pre Vilikovského román je synopticky súbežný vzťah medzi Letmým snehom a melanchóliou v románoch Gustava Flauberta.

22.30 Čítanie na pokračovanie 1. - 4. časť Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa

O knihe recenzent Valér Mikula píše ako o knihe, v ktorej sa pátra po tom, čo je skutočné a čo je prítomné. A tu treba povedať, že skutočnosť Vilikovského pátračom (lebo je ich viac) prichodí už celkom zneskutočnená a z obrovskej časovej rozlohy minulosti a budúcnosti, spomienok a snenia, je ako-tak skutočné iba „teraz", ba len to kratučké „práve teraz", ba ani to nie, lebo „kým naň ukážeme prstom, už sa pominulo". Čudný to prézentizmus... Prézentizmus mladých býva hedonický (tak aj u mladého Vilikovského), prézentizmus starých by mal byť filozofický, či presnejšie (tak aj u Vilikovského) stoický. Čo iné ostáva, ako byť stoikom zoči-voči faktu, že čas nepostojí? Márny je tu každý príbeh, veď - ako sa v knihe opakovane cituje z Hemingwaya - „všetky príbehy, ak sa rozprávajú dosť dlho, sa končia smrťou".

Streda 12. 2. 2020

14.00 Anasoft litera spomína na Pavla Vilikovského (strih rozhovoru, ktorý viedol so Zuzanou Golianovou na litera feste v roku 2019)

Piatok 14. 2. 2020

21.00 Rozhlasová hra Pavel Vilikovský: Pes na ceste

Pondelok 17. 2. 2020

8.35 Zástupcovia literárnej obce v rozhovore so Zuzanou Golianovou spomínajú v štúdiu Rádia DEVÍN na Pavla Vilikovského

Nekrológ Pavla Vilikovského pripravil Rastislav Šimášek:

Spomienka na Pavla Vilikovského

Keď sa poetka Mila Haugová dozvedela túto smutnú správu, v noci mu napísala nasleujúcu báseň, číta Zuzana Golianová:

Báseň Mily Haugovej Pavlovi Vilikovskému

Na Pavla Vilikovského spomína v telefonickom rozhovore so Zuzanou Golianovou aj riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová:

Miroslava Vallová o Pavlovi Vilikovskom

Posledná rozlúčka s Pavlom Vilikovským sa uskutoční v pondelok 17. 2. 2020 o 12.30 v bratislavskom krematóriu.

Foto/Zdroj: Šimon Lupták/Anasoft litera