Hostia naladení na Devín: Katarína Kucbelová a Michal Habaj

Kultúrny denník

Hostia naladení na Devín: Katarína Kucbelová a Michal Habaj

08. 11. 2018 09:35

Hostia naladení na Devín 8. 11. 2018, Katarína Kucbelová a Michal Habaj

Slovenská poézia znela v druhej polovici októbra na literárnych festivaloch, čítačkách a diskusiách v mexických mestách Ciudad de México a Monterrey. Básnici Michal Habaj, Katarína Kucbelová a Ivan Štrpka tam prezentovali knižné preklady svojej tvorby do španielčiny. Nielen o čítaní v tieni barokovej katedrály na slávnom námestí Zócalo, či o výhľade z vrcholu pyramídy v Teotihuacáne sa s nimi v štúdiu Rádia Devín zhovára Radoslav Passia.

L 8. 11. 2018-Katarína Kucbelová a Michal Habaj

S Ivanom Štrpkom sa o preklade knihy Zachovajte paniku do španielčiny rozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová:

Ivan Štrpka o preklade knihy Zachovajte paniku v španielčine

Foto/Zdroj: osobný archív Michala Habaja

Živé vysielanie
??:??