Piano Days: Zuzana Zamborská a Kristína Smetanová / LIVE stream

Piano Days: Zuzana Zamborská a Kristína Smetanová / LIVE stream

Koncert: Sobota 24. 4. 2021 Slovenský rozhlas, Bratislava

Občianske združenie InMusic pridáva na slovenskú kultúrnu mapu nový festival. Prvý ročník festivalu Piano Days sa uskutoční 16. – 24. apríla 2021 v online forme.

LIVESTREAM sa konal v minulosti.

Pozrite si krátke portréty klaviristiek v réžii Branislava Gotthardta:Inšpiráciou pre festival je medzinárodný projekt Piano Day, ktorý založil nemecký hudobník Nils Frahm. Od roku 2015 akciou propaguje klavír a vytvára platformu pre rozmanité klavírne koncerty po celom svete. Ich cieľom je oslavovať ľudí, ktorí na tomto nástroji hrajú, komponujú, vyrábajú ho, ladia či sťahujú, a predovšetkým tých, čo klavírnu hru počúvajú - uvádza iniciatíva na svojej stránke.

„Kľúčové slovo nášho festivalu je spájanie: spolupracujú na ňom Slovenská filharmónia, Slovenský rozhlas, Nitrianska galéria a Štátny komorný orchester Žilina. V ich koncertných sálach sú klavíry Steinway&Sons charakteristické dokonalým zvukom. Sedem výborných klaviristiek a klaviristov z rôznych generácií na nich zahrá jedinečné klavírne recitály. Na Piano Days sa veľmi tešíme, našim partnerom a účinkujúcim ďakujeme za dôveru a otvorenosť spolupráci napriek súčasnej zložitej situácii. Srdečne pozývame poslucháčky a poslucháčov, stretneme sa online na streame jednotlivých koncertov," hovorí Ivan Šiller z InMusic.

18:00 Zuzana Zamborská

Program:
Franz Schubert: Imprompu Ges dur op. 90 (Andante)
Impromptu As dur op. 90 (Allegretto)
Klement Slavický: 12 malých etud (výber)
Fryderyk Chopin: Polonéza cis mol op. 26 č. 1
Nocturno Des dur op. 27 č. 2
Fantázia - Impromptu cis mol op. 66
Eugen Suchoň: Preletel sokol

Klavírne miniatúry a inštruktívne kompozície sú dôležitou súčasťou repertoáru klaviristov, ktorí sa zvyčajne s týmito dielami stretnú počas svojho štúdia a neskôr sa k nim vracajú a prinášajú svoj nový, vyzretejší pohľad na ne. Každé vývojové obdobie sa pasuje s problematikou kompozície pre klavír svojím spôsobom. Jednak vďaka dobovému estetickému a hudobnému smerovaniu a jednak vďaka technickej úrovni nástroja. Dvaja skladatelia z 19. storočia sú v opozícii k novšiemu jazyku umelcov žijúcich v 20. storočí. Franz Schubert (1797 - 1828) napísal sériu ôsmich Impromptu v roku 1827, v ktorých sa oslobodzuje od vysoko prepracovanej sonátovej formy a na požiadavky vydavateľa komponuje formovo voľnejšie skladby. Schubertov nasledovateľ Fryderyk Chopin (1810 - 1849) bol tvorcom najmä klavírnej hudby. Polonéza Op. 26, No. 1, ktorá bola vôbec jeho prvou publikovanou polonézou, vznikla spolu s Nocturnom Op. 27, No. 2 v rovnakom roku (1836) a Fantázia - Impromptu Op. 66 (1835) vznikla o čosi neskôr. Rovesníci Klement Slavický (1910 - 1999) a Eugen Suchoň (1908 - 1993) vytvorili svoje diela ako inštruktívne kompozície pre mladších klaviristov, ktoré si získali výraznú interpretačnú obľubu v Česku i na Slovnesku. V Suchoňovom divertimente Preletel sokol sú počuteľné inšpirácie slovenskou ľudovou piesňou, ktoré iste potešia každého domáceho diváka.
Text: Kristína Gotthardt

20:00 Kristína Smetanová

Program:
Arthur Honegger: Troise pièces (Prélude, Hommage à Ravel, Danse),
Toccata et variations
Sergej Rachmaninov: Prelúdia op. 32 (č. 5, G-dur; č.10, h-mol; č.12, gis-mol)
Sergej Prokofiev: Sonáta op. 29, č. 4, c-mol

Traja skladatelia, ktorí žili na prelome 19. a 20. storočia, sa zhodne zaradili medzi velikánov skladateľských osobností. Arthur Honegger (1892 - 1955) - muž, ktorý bol fascinovaný vedeckým pokrokom, na čo odkazoval i vo svojich kompozíciách (Pacific 231, Rugby). Poslucháčom známy najmä symfonickými dielami, baletmi, operami a oratóriami, tvorba pre klavír nebola jeho doménou. Väčšinu klavírnych diel napísal medzi rokmi 1916 - 1923. Trojčasťová kompozícia Troise pièces (1919) vzdáva v strednej časti hold francúzskemu skladateľovi Mauricovi Ravelovi, pričom nadväzuje na jeho Sonatinu. Ruský skladateľ a klavírny virtuóz Sergej Rachmaninov (1873 - 1943) napísal mnoho klavírnych kompozícií. Trinásť Prelúdií Op. 32 (1910) prechádza durovými a molovými tóninami, čím sa akoby striedajú tragické lyrické nálady s vášnivejšími dramatickými. Sergej Prokofiev (1891 - 1953) bol taktiež skladateľom a zároveň klaviristom, ktorý podobne ako Rachmaninov odišiel z Ruska do Ameriky a západnej Európy, kde sa živil koncertovaním a dirigovaním. S. Prokofiev paralelne tvoril veľké vokálno-orchestrálne diela (balety, opery) a klavírne kompozície. Sonátu Op. 29 (1917) skomponoval na pamiatku svojho priateľa Maximiliana Schmidthofa, ktorý spáchal samovraždu. Text: Kristína Gotthardt

BIO

Kristína Smetanová
V rokoch 2008 - 2014 študovala klavír v triede Mgr. art. P. Čermana a kompozíciu u MgA. S. Hochela. Absolventskou prácou z kompozície bola Symfónia začarovaných bytostí. V roku 2019 bola prijatá na doktorantské štúdium na VŠMU, kde študuje pod vedením prof. I. Černeckej. Získala 1. miesto na medzinárodnej súťaži v Taliansku Citta di Barletta, cenu Grand Prix(absolútny víťaz) na medzinárodnej súťaži vo Viedni The 21st. Century Art a 1. miesto na Yamaha Scholarship Award.Ako sólistka sa predstavila v Slovenskej filharmónii s dielom J. S. Bacha Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol BWV 1052, ktorý hrala aj s orchestrom Capella Istropolitana, a neskôr s orchestrom VŠMU so skladbou Jána Cikkera - Concertino pre klavír a orchester, ktoré si zahrala aj so Štátnou filharmóniou Košice. V komornej hudbe sa realizuje najmä v klavírnom zoskupení Devanas Duo, ktoré tvorí s Júliou Novosedlíkovou.

Zuzana Zamborská
Absolvovala viaceré koncertné vystúpenia v zahraničí (Bulharsko, Poľsko, Srbsko, Nemecko, Rakúsko, Japonsko, Česká republika). Bohatú koncertnú činnosť vyvíjala i na Slovensku, a to aj v spolupráci so svojím otcom Stanislavom Zamborským s využitím repertoáru štvorručnej literatúry. Komorne spolupracovala s Adrianou Kučerovou (spev), Janou Pastorkovou (spev), Vladimírom Ondrejčákom (gitara) a Anou Vyparinovou Krsmanović (akordeón). Predstavila sa aj v spolupráci s Moyzesovým kvartetom. Ako sólistka účinkovala s orchestrom Capella Istropolitana, s orchestrom VŠMU, so Slovenskou filharmóniou a so Štátnou filharmóniou Košice. V roku 2016 nahrala svoje profilové CD s dielami F. Chopina, C. Debussyho, K. Slavického, E. Suchoňa a Ľ. Čekovskej. V roku 2020 zrealizovala v spolupráci so svojím otcom CD so štvorručnými i sólovými dielami F. Schuberta.

Klavírne relácie vo vysielaní Rádia Devín

23. 4. 2021 o 19:00 Večer na tému
Diskusná relácia Andreja Šubu o historických kontextoch klavíra

24. 4. 2021 Klavírny deň Rádia Devín
11:00 - 12:00 Hudobná dielňa Tomáša Boroša - Toy piano s Ivanom Šillerom
13:00 - 13:30 Slovenská klavírna tvorba vo výbere Márie Gavalovej
14:30 - 15:00 Musica vocalis - Jozef Červenka o spojení hlasu a klavíra
15:30 - 17:00 Festivalové reminiscencie - Silvia Zvarová vyberá z ponuky záznamov live koncertov EBU (Európskej vysielacej únie). Zaznie prvý klavírny koncert Fryderyka Chopina a druhý Sergeja Rachmaninova

Podrobný program, profily účinkujúcich a ďalšie informácie: www.in-music.sk a FB InMusic

Hlavný organizátor: InMusic, o. z.
Spoluorganizátor: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Devín
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Nitrianska galéria
Mediálni partneri: .týždeň, Opera Slovakia

Koncerty Piano Days sa konajú v rámci projektu InMusic - celoročná činnosť 2021, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančným príspevkom Hudobného fondu.