Rádio Devín má 45 rokov

Kultúra•Umenie

Rádio Devín má 45 rokov

01. 09. 2017 11:26

Pondelok 4. 9. 1972 začalo vysielať Rádio Devín.
Pondelok 4. 9. 2017 je stále jediným artovým rádiom na Slovensku.

Rádio Devín je v najlepších rokoch. Za 45 rokov prešlo normalizačnými začiatkami, revolúciou, dobou rôznych politických garnitúr, ale v každom čase bolo a je umeleckým rádiom, ktoré sa venovalo a venuje v prvom rade kultúre, a to vždy na vysokej úrovni.

Dnes, v dobe, ktorej vládnu sociálne médiá a technika „obrazoviek - čiernych zrkadiel", sa môže zdať, že takéto artové rádio čaká osud zabudnutého média, ktorého vysielanie počúvajú len pamätníci a úzka skupina slovenských intelektuálov. Nie je tomu tak. V časoch, ktoré sú presýtené plytkosťou a povrchnosťou, rýchlosťou, zavádzajúcimi témami bez kontextov či všadeprítomnou vizuálnosťou ničiacou predstavivosť, je jeho význam oveľa dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Rádio Devín počúvajú tí, ktorí už nechcú stále len „utekať", ale tí, ktorí sa chcú „zastaviť", prežívať momenty a rozmýšľať o tom, čo počúvajú. Tí, ktorí poznajú významy a silu slov.

Rádio Devín počúvajú tí, ktorí sa chcú rozvíjať, vzdelávať a kriticky myslieť a ktorým nestačia prvoplánové rozhovory s rovnakými otázkami.

Rádio Devín nie je komplikované, Rádio Devín len ide do hĺbky, ktorú si jeho témy zaslúžia a ktorú ľudia mysliaci potrebujú a vyžadujú.

Rádio Devín nie je konzervatívne, vysiela klasiku, lebo jej umelecká hodnota je preverená časom; Rádio Devín dáva priestor literárno-dramatickým útvarom, lebo v nich je umenie nielen napísaného slova; Rádio Devín má v playliste žánre nekomerčného typu ako sú jazz, alternatíva, folk, šansón, experimentálna hudba..., lebo práve tie definujú umeleckú pluralitu hudby ako takej.

Rádio Devín nielen informuje o dianí v kultúre z najrôznejších oblastí, Rádio Devín aj kladie premyslené otázky, sleduje kultúrne dianie, komentuje ho, hodnotí ho a samo je jeho súčasťou.

Rádio Devín má budúcnosť a vždy ju mať bude, pokiaľ na Slovensku budú ľudia mysliaci a kultúrni. K 45. narodeninám si Rádio Devín želá, aby sa takíto ľudia mysliaci a kultúrni stávali aj vďaka nemu...

Ak ste práve vy tí, ktorí počúvajú Rádio Devín, oslavujte s nami 4. septembra 2017 a nalaďte si slovenské artové Rádio Devín.

Živé vysielanie
??:??