Ars musica k 50. výročiu Rádia Devín

Ars musica k 50. výročiu Rádia Devín

K 50. výročiu Rádia Devín prispeje aj Ars musica – v letných mesiacoch vždy v stredu o 10.00 nazrieme do tajov redakčnej práce jedného z členov Tímu hudobného vysielania Rádia Devín.

Cyklus otvorí 6. júla Tomáš Boroš, 13. to bude priestor pre folk, worldmusic a citlivé ucho i dušu Sone Horňákovej. Silvia Zvarová bude prezentovať to, čo je pre ňu, ako hudobnú redaktorku v komunikácii s poslucháčmi najdôležitejšie 20. júla, 27. sa dozvieme, o čo nám v tíme hudobného vysielania predovšetkým ide – z rozprávania tímlídra Petra Dana Ferenčíka.

V auguste budeme pokračovať redakčnou prácou redaktorov a moderátorov Jozefa Brisudu, Melánie Puškášovej, Juraja Ďuriša, Andreja Šubu a Márie Gavalovej.

Stretávame sa vždy v stredu o 10:00 počas letných mesiacov júl - august v relácii Ars musica.

Program:

6. 7. Tomáš Boroš
Ars musica a Hudobná dielňa – relácie o tom, ako hudba žije, funguje a ako sa zrkadlí v rozhlasovej tvorbe. Tomáš Boroš, ktorý vás bude cyklom Devín je hudba v letných mesiacoch sprevádzať predstaví dramaturgickú ideu cyklu a zároveň sa zameria na relácie Ars musica, ktorá je o hudbe, jej aktuálnom živote, kontextoch, tvorcoch a ich aktivitách a na Hudobnú dielňu – reláciu s priestorom „za“ „v“ a „pod“ hudbou. Predstaví princípy redakčnej tvorby s ukážkami zaujímavých vydaní relácií z posledného obdobia.

13. 7. Soňa Horňáková, moderuje Tomáš Boroš
Folkfórum je priestor pre folk, worldmusic a citlivé ucho i dušu Sone Horňákovej. Spoznáme myslenie i cítenie skvelej pesničkárky, redaktorky, moderátorky a osobnosti Rádia Devín.

20. 7. Silvia Zvarová, moderuje Tomáš Boroš
Veľké koncertné diela i hudobné miniatúry; opera i pesničky, klasická i experimentálna hudba. Záber Silvie Zvarovej je široký, vždy však s dôrazom na unikátnosť, svetovosť, kvalitu a hlavne krásu. Silvia Zvarová bude prezentovať to, čo je pre ňu, ako hudobnú redaktorku v komunikácii s poslucháčmi Rádia Devín, najdôležitejšie.

27. 7. Peter Dan Ferenčík, moderuje Melánia Puškášová.
Tímlíder hudobnej a hudobno-publicistickej tvorby Rádia Devín, redaktor, moderátor, skladateľ. Z jeho rozprávania sa dozvieme: o čo nám v tíme hudobného vysielania predovšetkým ide, čo všetko robíme, akú cestu sme urazili a kam smerujeme a ako sa tím líder, skladateľ, redaktor a vnímavý človek stretávajú v jednej osobe.

3. 8. Jozef Brisuda, moderuje Tomáš Boroš
Všetky roly Jozefa Brisudu možno vyjadriť jedným slovom: džezmen. Znamená to, že je redaktorom, moderátorom, autorom džezových relácií a skvelým kontrabasistom. Navyše je to pamätník, s ktorým sa dostaneme takmer k zrodu Rádia Devín.

10. 8. Melánia Puškášová, moderuje Tomáš Boroš
V relácii Melánie Puškášovej Stretnutie nad partitúrou boli všetci slovenskí bardi – hudobní skladatelia, ktorí už tvoria dejiny slovenskej hudby, ale aj tí najsúčasnejší. Prelistujem si spolu tento úctyhodný zoznam tvorcov a prostredníctvom ukážok rozhovor, si na nich zaspomíname a sprítomníme si ich tvorbu, ktorá je pilierom našej kultúry i vysielania Rádia Devín.

17. 8. Juraj Ďuriš, moderuje Tomáš Boroš
Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu má slávnu históriu. Čo je však dôležité, tento slávny príbeh žije ďalej. Ako sa čarovalo so zvukmi kedysi a ako dnes, a čo všetko zvuk dokáže nám porozpráva elektroakustický tvorca a redaktor Juraj Ďuriš.

24. 8. Andrej Šuba, moderuje Tomáš Boroš
Unikátne nahrávky a aktuálne poznanie starej hudby, diskusie o aktuálnych problémoch hudobnej kultúry, listy slávnych i scenáre Organových koncertov pod pyramídou. Redaktor, muzikológ, autor, publicista, dramaturg i pedagóg Andrej Šuba porozpráva o syntéze všetkých svojich aktivít, ktoré vyúsťujú do jeho práce pre Rádio Devín.

31. 8. Mária Gavalová, moderuje Melánia Puškašová
Hudobné vysielanie má bohatú históriu, dôležitá je však jeho kontinuita v súčasnosti s pokračovaním do budúcnosti. Preto súčasťou tímu hudobného vysielania Rádia Devín je aj mladá generácia s osobitým pohľadom na svet a kontaktmi s najmladšou generáciou tvorcov. Stretnutie a vzácna symbióza dvoch generácií tvorcov Rádia Devín.

Foto: ilustračné / PEXELS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame