Keď v Karpatoch duneli delá...

Fíčer•Dokument

Keď v Karpatoch duneli delá...

05. 11. 2015 19:13

Keď v Karpatoch duneli delá... fíčer Mariána Šimkuliča, vysielame 7. 11. 2015 o 18:00 v Rádiu Devín.

Dvadsiateho ôsmeho júla 1914, mesiac po tom, čo v Sarajeve zastrelili následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este s manželkou, Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Vzájomný systém spojeneckých zmlúv v Európe sa dal do pohybu, začala sa Veľká vojna, ako ju nazvali súčasníci. Dnes je známa ako prvá svetová vojna. V novembri 1914 vojnové udalosti zasiahli aj územie dnešného severovýchodného Slovenska. Nemecký spojenec nedokázal presunúť svoje hlavné sily z Francúzska na východný front. Armáda Rakúsko-Uhorskej monarchie tak stála proti početnej prevahe ruských vojsk, ktoré ovládli karpatské priesmyky a dostali sa na územie Slovenska. Velenie armády tak čelilo kritickej situácii, kedy útočiace ruské pluky oddeľovala do Východoslovenskej nížiny už len posledná obrana v údolí rieky Laborec. Obsadením Humenného v novembri 1914 čelilo Rakúsko-Uhorsko jednej z najťažších kríz počas prvej svetovej vojny. Keby sa ju nepodarilo vyriešiť, nepriateľ by mal otvorenú cestu do vtedajšieho centrálneho Uhorska.

Osemnásteho októbra 2014 sa v spolupráci Klubu vojenskej histórie Beskydy a mesta Humenného uskutočnila historická rekonštrukcia bojov. Na kopci neďaleko Kalvárie, kde v roku 1914 prebiehali skutočné boje. Rekonštrukcia sa uskutočnila s množstvom sprievodných akcií. V zvukových záznamoch sme dali priestor samotnej rekonštrukcii i jej organizátorom a aktérom. Martin Drobňák a Rado Turík z domáceho združenia nám priblížili ich snahu pri organizovaní podujatia i pri obnove cintorínov z prvej svetovej vojny, ruský historik Alexander Kručinin opísal boje ruských vojsk i snahu umiestniť v meste pamätnú tabuľu o pôsobení ruských jednotiek, Viktor Szabo z Východoslovenskej knižnice približil úsilie miestnej tlače optimisticky informovať verejnosť o priebehu vojny, Andrzej Olejko z univerzity v Rzeszowe hovoril o prvom nasadení lietadiel na fronte v prvej svetovej vojne, pilot Petr Svoboda o tom, ako na historickom lietadle letel z Čiech do Humenného päť dní, aby sa s ním napokon zúčastnil rekonštrukcie bojov. Dôstojník vo výslužbe Istvan Németh hovoril o iniciatíve ich nadácie Krajcaroš zapálením sviečky si pripomenúť koniec svetovej vojny, keď pre túto myšlienku dosiaľ získali už 20 tisíc ľudí. Libor Ouzký, Lubomír Zika a Jakub Horvát o tom, ako sa vo svojom voľnom čase v historických uniformách a s dobovými zbraňami venujú rekonštrukciám bojov. Otto Jaus približil úsilie rakúskeho Čierneho kríža pri obnove cintorínov prvej svetovej vojny na Slovensku, historik Ferdinand Vrábel hovoril o légiách, ktoré vzišli z vojny a stáli pri zrode Československa.

V literárnej časti fíčru sme priniesli svedectvá z dobových prameňov - miestnych novín z roku 1914, z korešpondencie Troicko-sergijevského pešieho pluku, vojnových korešpondentov i písomne zaznamenaných výpovedí miestnych občanov.

Fíčer dynamicky stvárnil boje prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska koncom roka 1914 s pripomenutím si frontových udalosti v roku 1915, ktoré vstúpili do dejín ako Veľkonočná bitka.

Autor textu a foto: Marián Šimkulič

Živé vysielanie
??:??