Miroslav Marcelli

Rozhovory/Diskusie

Miroslav Marcelli

30. 12. 2015 12:00

Najprv sme sa stretli off record a rozprávali sme sa. Potom sme sa stretli on record a rozprávali sme sa. Každopádne, rozprávať sa, je jedna vec, zatiaľ čo viesť rozhovor, druhá. Nebolo to jednoduché. Táto relácia je pokusom zachytiť myšlienky nášho hosťa tak, aby bol uvoľnený nielen on sám, ale aj poslucháči. Pozvanie Róberta Šedivého prijal filozof, pedagóg a popredná osobnosť slovenského intelektuálneho myslenia, Prof. PhDr. MIROSLAV MARCELLI. PhD. (1947).
Štúdium filozofie a histórie na Filozofickej fakulte UK ukončil v roku 1971. Od uvedeného roku na katedre aj pracuje, v súčasnosti prednáša dejiny klasickej filozofie a semiotiku. Okrem toho prednáša teóriu argumentácie, problematiku filozofie a semiotiky a problematiku urbánneho priestoru na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojich odborných textoch a publikáciách sa tiež sústreďuje na francúzske filozofické myslenie, najmä na dielo Michela Foucaulta, ktoré aj prekladá do slovenčiny.

„Ja popieram hlavne sám seba a svoje myslenie. To, čo urobím, je okamžite predmetom mojich vlastných pochybností.“
 Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli
Stiahnuť audio súbor

Autor: Róbert Šedivý, Foto: archív M. Marcelliho

Živé vysielanie
??:??