Mucha Quartet - cyklus koncertov 2016/2017

Klasická hudba/ Koncerty

Mucha Quartet - cyklus koncertov 2016/2017

15. 05. 2017 13:51

2. cyklus koncertov rezidenčného súboru Rádia Devín 2016 - 2017

MUCHA QUARTET

10.5.2017 / 19.00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
„Tabula Rasa"
Program:
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750): Goldbergove variácie, BWV 988 (1741) výber - úprava pre sláčikové trio Federico Sarudiansky
Arvo Pärt (*1935): Für Alina pre klavír (1976)
Spiegel im Spiegel pre violončelo a klavír (1978)
Fratres pre sláčikové kvarteto (1977/1985, rev. 1989)
Boško Milaković(*1973): Tabula Rasa pre sláčikové kvinteto a klavír (2000)

Hostia: Filip Jaro, kontrabas
Hana Muchová, klavír

V roku 1977 vznikla v skladateľskej dielni estónskeho súčasného autora Arva Pärta (*1935) snáď jeho najikonickejšia a najhrávanejšia skladba s názvom „Fratres", ktorá prispela k tomu, že sa na jej autora čoskoro obrátila všeobecná pozornosť hudobného sveta. Pärt v nej použil svoju kompozičnú techniku tintinnabuli. Svoj inovatívny spôsob tvorenia hudby predstavil po prvýkrát v roku 1976 v klavírnej skladbe „Für Alina" a opäť ju použil aj v svojej nasledujúcej tvorbe napr. „Spiegel im Spiegel" (1978). Svojou výstavbou, zvukovými farbami i kompozičným spracovaním pripomína dielo „Tabula Rasa" (2000) pre sláčikové kvinteto a klavír skladateľskú techniku Arva Pärta a jeho tvorbu zo 70. a 80. rokov. Aj keď Pärt má na svojom kompozičnom konte rovnomennú skladbu, v tomto prípade je autorom srbsko-slovenský súčasný autor Boško Milaković (*1973). Skladbu napísal počas štúdií na VŠMU. Diela Arva Pärta sa v kontexte koncertných dramaturgií vyskytujú najčastejšie na programe spolu s hudbou Philipa Glassa, Wolfganga Amadea Mozarta a pomerne často aj s hudbou Johana Sebastiana Bacha (1685 - 1750). Golbergové variácie patria do jeho posledného vrcholného skladateľského obdobia a patria medzi najlepšie príklady Bachovho variačného umenia.

7.6.2017 / 19.00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
„The Hidden Treasure"
Program:
Mirko Krajči
(*1968): Bolesti a nádeje (Dolori e speranze) pre sláčikové kvarteto (2015) (premiéra)
Ilja Zeljenka (1932 - 2007): Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania" pre sláčikové kvarteto a alt (1988)
Peter Duchnický (*1986): Sedem posledných viet pre sláčikové kvarteto (2004)
John Tavener (1944 - 2013): The Hidden Treasure pre sláčikové kvarteto (1989)
Hostia: Lucia Duchoňová, alt

The Hidden Treasure - alebo skrytý poklad. Je to názov skladby pre sláčikové kvarteto anglického autora 21. storočia Johna Tavenera. Zároveň je to výstižný prívlastok tohto koncertu, na ktorom zaznejú samé skryté poklady slovenskej hudby. Mirko Krajči je už považovaný za akéhosi mystika hudby, navracia sa k tradícii a duchovnu, čistote a jasnosti hudobnej výpovede. V tomto si veľmi dobre rozumie s hudbou Johna Tavenera, ktorý sa vo svoje tvorbe obracia nielen k byzantskej liturgii, ale hľadá odpovede aj v islamskej mystike alebo v indických posvätných textoch. V protipóle s nimi budú skrz svoju hudbu s nimi diskutovať Ilja Zeljenka - Mozart a rebel slovenskej hudobnej avantgardy po 60. roku minulého storočia a súčasný „stigmatický" autor Peter Duchnický. Ich diela paradoxne rovnako odkazujú na metafyziku a duchovno, avšak z iného aspektu.

4.10.2017 / 19.00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
„Three Four Five Six"
Program:
Anton Webern
(1883 - 1945): Five Movements pre sláčikové kvarteto, op. 5 (1909)
Six Bagatelles pre sláčikové kvarteto, op. 9 (1913)
Daniel Chudovský (*1991): AX-IS, presláčikové kvarteto (2014)
(slovenská premiéra)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Sláčikové kvarteto č. 19 C dur „Disonantné", KV 465 (1785)
Igor Stravinskij (1882 - 1971): Three Pieces pre sláčikové kvarteto (1914)

Three Pieces, Sláčikové kvarteto č. 19, Five Movements, Six Bagatelles a skladba AX-IS. Opäť sa vrátime k skladateľovi, ktorý síce skomponoval toho málo a žil krátko, ale aj to málo a krátko postačilo, aby zatriasol dejinami hudby a zasiahol do ich vývoja. Ikonické diela Antona Weberna, predstaviteľa „druhej viedenskej školy" sa odkazujú na Bacha a v svojej čistote a priezračnosti aj na Mozarta. A keď už hovoríme o disonantnej hudbe, skúšal to s ňou po svojom aj Wolfgang Amadeus Mozart. Slovo disonantný - teda nesúzvučný, však už v dnešnej dobe pomaly zaniká. Ľudské ucho je citlivejšie a sluch a vnímanie hudby prekonali dlhý vývoj. Veľmi podstatným sa stal dynamický rytmus, ktorý dominuje hlavne v modernej a tanečnej hudbe. Igor Stravinskij je tá skladateľská osobnosť, ktorá svojou tvorbou na tento fakt významne upozornila. Daniel Chudovský - opäť jeden zo Slovákov, o ktorom na Slovensku nič nepočuť, pretože žije a tvorí u našich susedov. V svojej skladbe sa pohral s rytmom aj hudobným materiálom s mikrotextúrou a s mikrointervalovými štruktúrami. A opäť, jeho hudba len potvrdzuje, že „škatuľkovanie" „ľúbivý a neľúbivý - harmonický a disharmonický" už dnes neplatí.

15.11.2017 / 19.00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
„Langsamer Satz"
Program:
Marián Lejava
(*1976): „Noch langsamer satz" pre sláčikové kvarteto (2010)
Walden pre klarinet a sláčiky (2017) premiéra
Anton Webern (1883 - 1945): Langsamer Satz pre sláčikové kvarteto (1905)
Toshio Hosokawa (*1955): Herbst-Lied pre klarinet a sláčikové kvarteto (2001)
Dominik Kopcsay (*1994): Kataptromantia Hecticus pre sláčikové kvarteto (2015)
Hostia: Martin Adámek, klarinet

Langsamer satz, jedna z najvýznamnejších skladieb Antona Weberna, predstaviteľa „druhej viedenskej školy" serializmu a dodekafónie, určite každého prekvapí. Je to dielo, ktoré inšpirovalo mnohých skladateľov a medzi nimi je aj jubilujúci slovenský autor a dirigent Marián Lejava. Jemu je venovaný aj tento koncert, kde okrem jeho staršieho a málo známeho diela „Noch langsamer satz" zaznie aj jeho nová skladba Walden v premiére. Lejava je zároveň mentorom študentov kompozície na VŠMU a medzi jeho najsľubnejších žiakov patrí aj všestranný Dominik Kopcsay. Jeho hudba pulzuje dynamizmom, rytmikou a skvelými hudobnými nápadmi. A k tejto plejáde autorov sa pridá snáď najvplyvnejší japonský súčasný skladateľ a dirigent Toshio Hosokawa, ktorý v svojej hudbe spája európske a ázijské hudobné vplyvy. Hosťom koncertu je slovenský klarinetista Martin Adámek, člen francúzskeho súboru InterContemporain a víťaz viacerých medzinárodných interpretačných súťaží.

13.12.2017 / 19.00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
„About"
Program:
Cassandra Miller
(*1976): About Bach pre sláčikové kvarteto (2015)
(slovenská premiéra)
Lukáš Borzík (*1979):pre sláčikové kvarteto (2017)
(premiéra)
Peter Dan Ferenčík (*1986): About Haydn pre sláčikové kvarteto (2017) (premiéra)

Posledný koncert Mucha Quartet ako rezidenčného súboru Rádia Devín prinesie iba súčasnú tvorbu v priateľskom dialógu troch autorov - kanadskej skladateľky Cassandry Miller a slovenských súčasných autorov Lukáša Borzík a Petra Dana Ferenčíka. Všetci skladatelia, či chcú alebo nechcú, sa priamo či nepriamo odkazujú na staršie hudobné tradície. Je dobré pamätať si minulosť, aby sme vedeli nasmerovať svoju budúcnosť. Skladba About Bach Cassandry Miller je odkazom na starú hudbu, no prináša v sebe prvky post-minimalizmu, inteligentne a tvorivo spracovaný hudobný materiál. Obaja ďalší autori koncertu sa inšpirovali myšlienkou tejto kompozície a vytvorili skladby, ktoré zaznejú v premiére. Lukáš Borzík je považovaný v slovenskej hudbe za jedného z najaktívnejšie tvoriacich skladateľov svojej generácie. Publikum prekvapil viacerými svojimi orchestrálnymi dielami - Clarissima, Slovo - koncert pre husle a orchester, Waiting for Górecki a ďalšími. Peter Dan Ferenčík je autorom projektu rezidenčného súboru Rádia Devín a zároveň jubilujúcim autorom, ktorý v súčasnosti experimentuje vo svojej tvorbe so zvukovo-priestorovým systémom a jeho vplyvmi na doterajšie hudobné formy, štýly a kompozičné techniky. Obidvaja sú odchovancami Bokesovskej kompozičnej školy a ich mentorom bol aj súčasný slovenský skladateľ Jevgenij Iršai.

Živé vysielanie
??:??