Tukydides

Literatúra

Tukydides

06. 03. 2017 16:02

Na vlastné oči videl, čo spôsobila nezmyselná rivalita medzi Spartou a Aténami. Jeho Dejiny peloponézskej vojny už 2600 rokov zdobia knižnice na celom svete. Po Herodotovi najväčšia autorita antickej historiografie - Tukydides. Inak sa vyrovnával s vojnovou kataklizmou jeho súčasník Aristofanes: komédiami, ktoré sú aj dnes aktuálne.

Počúvajte Ars literu s Táňou Kusou, v stredu 8.3. o 17:00.

Autorka: Táňa Kusá

Živé vysielanie
??:??