Daniel Majling a Ľudovít Didi

Literatúra

Daniel Majling a Ľudovít Didi

11. 01. 2017 12:05

Prečo čítate? Aby ste boli na chvíľu v inom svete, cestovali v čase, prežívali iné životy ? Aj o tom sa bude Rastislav Šimášek rozprávať s dramaturgom SND Danielom Majlingom, ktorému sa práca so slovom stala pracovnou záľubou, akými témami žije a aké knihy ho oslovujú? A spomínať budeme aj na nevšednú osobnosť rómskeho spisovateľa, aktivistu, chartistu Ľudovíta Didiho. Ars litera, v pondelok 16.1.o 17:00 v Rádiu Devín.

Živé vysielanie
??:??