Zmeny v programovej a vysielacej šturktúre Rádia Devín/ 2019

Témy

Zmeny v programovej a vysielacej šturktúre Rádia Devín/ 2019

28. 01. 2019 08:11

Rádio Devín od 1. februára prináša do svojej vysielacej a programovej štruktúry niekoľko zmien, ktorých zámerom je obohatiť obsahovú ponuku vysielania o nové oblasti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Rádio Devín zároveň prichádza s významnou podporou tvorby kráľovského rozhlasového žánru, ktorým je „rozhlasová hra“ a tak si poslucháči počnúc novým rokom budú môcť v rámci utorňajšieho Dramatického Rádia Devín od 20.00 hod. vypočuť premiéru rozhlasovej hry každý druhý týždeň. S tým súvisí významné zvýšenie dotácie na produkciu rozhlasových hier pre štúdio v Bratislave, ale aj pre regionálne štúdiá v Banskej Bystrici a Košiciach v porovnaní s minulými obdobiami. Ďalším príspevkom v tomto smere je plánovaný Festival rozhlasovej hry, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. až 12. júna 2019 v Trnave.

Prehľad zmien v programovej a vysielacej šturktúre Rádia Devín na rok 2019.

Foto: RD

Živé vysielanie
??:??