Zóna faktu: Mierová konferencia v Paríži 1919-20, l. časť

Témy

Zóna faktu: Mierová konferencia v Paríži 1919-20, l. časť

19. 01. 2019 08:48

Vysielame v sobotu 19.1. o 10.00 na Devíne.

Prvá svetová vojna formálne skončila po vyše štyroch rokoch bojov 11.novembra 1918 podpísaním prímeria. O dva mesiace neskôr, 18.január 1919 sa v Paríži, presnejšie vo Versailles, začala iná vojna, zjednodušene povedané - vojna politikov a diplomatov o novú podobu Európy predovšetkým.

Všetky delegácie , vrátane tej československej, sa sústreďovali v týždňoch pred začatím konferencie najmä na vypracovanie podkladových materiálov a na zdôvodnenie svojich stanovísk, požiadaviek a nárokov. Dnešná diskusia bude jednou z viacerých, v ktorých budeme hovoriť najmä o politických, vojenských, ekonomických a sociálnych dopadoch tejto konferencie na svet po roku 1918.

Hosťami v štúdiu budú doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho kolega profesor Roman Holec , ktorý je súčasne aj pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi , vám vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori historickej revue Dejiny.sk - Róbert Kotian a Peter Turčík.

Reláciu si môžete vypočuť tu.

Foto: wikipedia

Živé vysielanie
??:??