Cyklus rozhovorov s porotcami 15. ročníka Národnej ceny za dizajn

Témy

Cyklus rozhovorov s porotcami 15. ročníka Národnej ceny za dizajn

14. 10. 2018 11:14

V premiérovom cykle Rádia Devín sme sa s redaktorom Rastislavom Šimáškom venovali niektorým porotcom 15. ročníka Národnej ceny za komunikačný dizajn, ktorej ocenení dizajnéri boli vyhlásení v piatok 12. októbra 2018 v bratislavskej Novej Cvernovke:

Rozhovor s porotcom Jurajom Blaškom:

Porota NCD 2018 - Juraj Blaško
Stiahnuť audio súbor

Rozhovor s porotcom Tomaszom Bierkowskim:

Porota NCD 2018 - Tomasz Bierkowski
Stiahnuť audio súbor

Rozhovor s porotcom Svenom Lindhorstom-Emmem:

Porota NCD 2018 - Sven Lindhorst-Emme
Stiahnuť audio súbor

Rozhovor s porotkyňou Kathrin Pokorny-Nagelovou:

Porota NCD 2018 - Kathrin Pokorny-Nagel
Stiahnuť audio súbor

Rozhovor s porotkyňou Evou Kaššákovou:

Porota NCD 2018 - Eva Kašáková
Stiahnuť audio súbor

Ďalšími porotcami 15. ročníka Národnej ceny za dizajn boli: Aysegul Izer a Marek Pistora.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná porota. Do 2. kola postúpilo 160 prác, z ktorých 87 porota posunula na finálovú výstavu a zároveň vybrala víťazov v kategóriách: Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou. Porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a navrhla Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR.

Ocenení autori:

PROFESIONÁLNY DIZAJN

1. cena
Spis 44 - knižný dizajn

Autor: Samuel Čarnoký
Klient: Lena Jakubčáková

2. cena
BRaK - Bratislavský knižný festival

Autor: Matej Vojtuš
Klient: BRaK

3. cena
Kolekcia čokolád NAŠA LYRA

Autor: Michal Slovák
Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

ŠTUDENTSKÝ DIZAJN
Štart je Cieľ - vizuálna identita
Autor: Tereza Maco

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU
Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku

Autor: Ondrej Gavalda
Klient: Čierne diery

CENA POROTY
Redizajn

Autor: Andrej Barčák
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik

CENA ZA KULTÚRNY PRÍNOS V OBLASTI DIZAJNU
Vladislav Rostoka

Foto/Zdroj: z oficiálneho vizuálu podujatia

Živé vysielanie
??:??