Symposion: Mravný zákon vo mne

Témy

Symposion: Mravný zákon vo mne

22. 06. 2018 11:33

Vysielame v stredu 27. júna o 20.00 v Rádiu Devín.

Morálne zásady patria medzi predpoklady fungujúceho ľudského spoločenstva. Uvedomovali si to už Sumeri – prvú normatívnu úpravu medziľudských vzťahov sformulovali niekedy v 24. storočí pred Kristom. V našom európskom prostredí sa opierame o princípy, obsiahnuté v Starom a Novom zákone. Je však morálne správanie vecou poznaných princípov, alebo čímsi omnoho hlbším, neuvedomeným?

Diskusia o prameňoch a prejavoch morálneho správania, i o tom, ako sa vysporiadať s výzvami, ktoré v oblasti morálky nastoľuje radikálne meniaci sa svet.

Hostia – PhDr Egon Gál z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a PhDr Karol Moravčík. Meno moderátora – Mária Michalková.


Foto: pixabay

Živé vysielanie
??:??