Osmičkový rok

Témy

Osmičkový rok

22. 02. 2018 13:16

Osmičkový rok v Rádiu Devín

Vstúpili sme do osmičkového roka, v ktorom si pripomenieme viacero výročí v našich dejinách. Či už je to rok 1918, 1948 alebo 1968, všetky výrazne ovplyvnili vývoj kultúry a umení na Slovensku aj v Čechách. Rádio Devín svojou programovou štruktúrou prispeje k približovaniu jednotlivých časových míľnikov po celý tento rok.

O osmičkových výročiach sa s riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomírom Michálkom rozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová:

Rozhovor s historikom Slavomírom Michálkom
Stiahnuť audio súbor

Ak si v roku 2018 pripomíname výročia, ktoré sú kľúčové pre našu spoločnosť, musíme hovoriť aj osobnostiach, ktoré formovali naše dejiny. Jedným z najvýraznejších symbolov v rámci 20. storočia je meno politika Alexandra Dubčeka spojené s rokom 1968 a jeho udalosťami. S medzinárodným kolektívom Historický ústav Slovenskej akadémiu vied pripravuje publikáciu venovanú tejto postave našich dejín. Ako spolu zostavovateľ a spoluautor ma nej pracuje aj Miroslav Londák, vedúci Oddelenia najnovších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Skôr ako budeme počuť rozhovor redaktorky Ivice Ruttkayovej s historikom Miroslavom Londákom, vypočujeme si autentický záznam z rozhlasových novín z 2. augusta 1968, teda takmer spred 50-tich rokov, o jednej z dramatických situácií vývoja v tomto období, v ktorom Alexander Dubček zohrával ústrednú úlohu.

Rozhovor s Miroslavom Londákom
Stiahnuť audio súbor

Osmičková pyramída – 70 rokoch od komunistického prevratu bol názov podujatia Slovenského rozhlasu, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. 2. 2018. Premiéru mal dokument Krištáľový fantóm, vďaka ktorému sa diváci mohli pozrieť do očí človeku, ktorý nechal v 50-tych rokoch zlikvidovať elity. Karel Vaš – prokurátor s bohatou minulosťou, sociopat, komunistický kat, radikál. Jeho životu sa venuje už dlhodobo historik Pavel Paleček. Jeho posledný film zachytáva historický okamih stretnutia predstaviteľov 2. generácie dvoch symbolov doby – prokurátora Vaša ako symbola zločinu a generála Píku ako prvej obete týchto zločinov. Na premiére a následnej diskusii boli politickí väzni, priatelia, ale aj samotný generál Milan Píka, syn obete:

Osmičková pyramída
Stiahnuť audio súbor

Viacero rozhovorov a reportáží o výstavnom projekte Osmičky v SNG nájdete tu:

Podujatím Osmičková pyramída sme si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá predznamenala nadchádzajúce turbulentné spoločenské zmeny. Po filme Ondreja Krajňáka Sviečková manifestácia moderátori Soňa Gyarfášová a Štefan Chrappa diskutovali s jej organizátorom Františkom Mikloškom, priamymi účastníkmi Martou Košíkovou a Pavlom Kosseyom a historikom Patrikom Dubovským. Soňa Koželová vám atmosfétru podujatia priblíži v nasledujúcom príspevku a začala, ako inak, s hlavným organizátorom Sviečkovej manifestácie, Františkom Mikloškom:

Osmičková pyramída-Sviečková manifestácia
Stiahnuť audio súbor

*postupne dopĺňame

Foto/Vizuál: Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??